Stedsnavn har vanligvis relasjon til en egenskap eller en hendelse som gir oss innsikt i historie. De har derfor stor verdi ved at vi blir kjent med vår fortid. Som tidligere bosatt på Bekkelaget og Nordstrand har jeg mange gode minner fra ungdomstiden der. Siden jeg flyttet i 1958 har besøkene blitt sjeldne og så mye er forandret. Det er jo naturlig, men det er skremmende når gammel kultur blir vraket.

Nylig ble jeg oppmerksom på to stedsnavn som er blitt endret i de senere år og som har slettet sin opprinnelige bakgrunn.

Det ene er Svenskesletta. I en kartbok for Oslo fra 2003 er den omdøpt til Hundesletta. Jeg husker Svenskesletta fra før 2. verdenskrig da våre foreldre tok oss med dit for å lære oss å gå på ski. Navnet stammer fra sjuårskrigen da svenskene gikk seirende ut av et slag nettopp der i 1567. Navnet holdt seg helt til okkupasjonen da tyskerne anla sin æreskirkegård for sine falne soldater. Etter krigen er de gravlagte flyttet til Alfaset og kirkegården er tilbakeført til det opprinnelige, da burde navnet også vært det gamle.

Nedenfor Svenskesletta befinner Sjømannsskolen seg, og fra Ekebergbanen ble anlagt tidlig på nittenhundretallet ble det et stoppested der med samme navn naturlig nok. Nå er navnet endret til Ekebergparken. At en rik forretningsmann har fått anledning til forandre den naturlige ekebergskogen til en skulpturpark, minner mer om profitt enn om naturfølelse. Det er skammelig at han også har fått påvirket stoppestedets navn som var naturlig med tilknytning til den vakre Sjømannskolen fra 1917.

Bildeserie

Se alle kunstverkene i Ekebergparken her