I en pressemelding fra forbundet står det at Manglerud Star Elite mister lisensen etter innstilling fra klubblisensutvalget.

NIHF viser til lisensreglementets paragraf 9 «Kriterier for lisens» og at klubben bryter med flere av disse punktene:

  • Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner. Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.
  • Rapportering pr. 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.
  • Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.
  • Klubben har høy gjeld i forhold til omsetning.

NIHF har vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltakelse i eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24.

Neste rangerte lag i henholdsvis 1. og 2. divisjon (etter kvalifiseringene våren 2023), får tilbud om plass i divisjonene over forutsatt at forbundsstyrets vedtak blir stående. Dette gjelder henholdsvis Comet Halden og Ski ishockey.