MANGLERUD: Før jul ble det bestemt at bystyret skulle få en sak om fremtidige planer for Manglerud bad til behandling i første halvår av 2015. Samtidig ble det satt av 15 millioner kroner til badet i årets budsjett.

LES OGSÅ: Får svar om hva som skjer med Manglerud bad før sommeren

Nå er arbeidet i gang. Byrådsavdeling for kultur og næring har gitt Undervisningsbygg frist til 20. april med å utrede to alternativer; rehabilitering/nybygg av eksisterende bad (alternativ A) eller et helt nytt bad med 25 meters basseng (alternativ B).

– Utredningsarbeidet er begynt, og det synes vi er positivt. Det er for tidlig å si noe om hva som blir resultatet, men vi vet at mange i lokalmiljøet venter på et svar. Undervisningsbygg er kun utfører, det vil si at vi bygger det bystyret bestemmer, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg.

Nybygg på samme tomt

I alternativ A bes Undervisningsbygg om å oppdatere tidligere kostnadskalkyler for rehabilitering med inntil fem års varighet, rehabilitering med inntil femten års varighet og nybygg med samme lokalisering som eksisterende bad.

I fremdriftsplanen bes det vurdert om det er mulig å gjennomføre dette arbeidet samtidig med at byggearbeidene for omstrukturerings– og rehabiliteringsprosjektene ved Manglerud skole pågår. Disse prosjektene har planlagt oppstart i august i år.

River bygg for bad

I alternativ B bes Undervisningsbygg om å se på muligheten for bygging av et 25x12 meters basseng på tomten hvor aktivitetsskolen, Oslo musikk- og kulturskole og fritidsklubben i dag holder til.

Dette bygget er i dårlig forfatning, og dersom det kan rives blir det frigjort et stort område på skoletomten som kan brukes til et nytt bad.

Det forutsettes imidlertid at det utredes alternativer for å innpasse lokaler for fritidsklubben/musikk- og kulturskolen enten i tilknytning til badet eller som en del av skoleanlegget. Når det gjelder aktivitetsskolen er det allerede bestemt at denne flytter inn i nye lokaler i en annen del av skoleområdet sommeren 2017.

Når det gjelder utforming av et eventuelt nytt bad, stilles det krav om at det må utformes slik at det egner seg som bydelsbad/lokalbad og til bruk for idretten etter skoletid. Det forutsettes at Bymiljøetaten er leietaker av badet, og at Utdanningsetaten vil kunne leie Manglerud bad på timesbasis.

LES OGSÅ: Hunden Stratos fant gaupespor på Bergkrystallen

Vil finne en god løsning

Begge alternativene må fra Undervisningsbygg side, også inneholde forventet kostnad/kostnadsramme for både alternativ A og B, og utredningenskal altså være byrådsavdelingen i hende innen 20.april.

Anne Siri Koksrud Bekkelund, byrådssekretær for kultur og næring, sier at byrådsavdelingen er opptatt av å finne en god og fremtidsrettet løsning for badetilbudet på Manglerud. Det er derfor de nå har bedt om utredning av to alternativer.

– Undervisningsbygg kommer med sin anbefaling. Deretter blir saken behandlet av byrådet, som sender saken videre til bystyret for endelig beslutning. Bystyresaken skal fremmes innen utgangen av første halvår 2015, sier Koksrud Bekkelund til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ: Byråd vil ikke love at badet åpnes igjen

Opp til ekspertene

Nyheten om at Manglerud bad nå skal utredes, tas godt imot blant de som lenge har kjempet for badet sitt.

Allerede i januar sa Tina Rødahl i aksjonsgruppen «Nei til permanent nedleggelse av Manglerud bad» til Nordstrands Blad at hun trodde det femti år gamle badet (Oslos eldste) er Norges mest utredede bygg.

– Nå er vi kjempeglade for at det dukker opp forslag, og til slutt må man jo se hva som er lønnsomt og forsvarlig. Vi har i utganspunket ikke sagt noe om det skal renoveres eller bygges nytt. Det må bli opp til ekspertene. Vi ønsker oss en svømmehall med tilbud til alle i nærmiljøet, både elever, seniorer og til rehabilitering, sier Rødahl.

LES OGSÅ: Alt om Manglerudrevyen 2015