Gå til sidens hovedinnhold

Manglerudtunnelen - hvorfor den er viktig!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordstrand Arbeiderparti fremmet en uttalelse til støtte for Manglerudtunnelen i Bydelsutvalget (BU) 7. mai. Den ble vedtatt med 13 mot to stemmer (MDGs). Hvorfor gjorde vi det når vårt byråd mener dette er fortidens svar på dagens problemer?

I forrige BU-periode jobbet Byutvikling, miljø- og samferdselskomiteen intenst med å utvikle en trafikkplan for Nordstrand. Trafikkplanen ble utarbeidet med medvirkning fra innbyggerne, enstemmig vedtatt i BU i 2017 og sendt til bystyret.

LES OGSÅ: Ber bystyret om 66 trafikktiltak

Investeringer i veier, sykkelveier, fortau og kollektivtrafikk krever langsiktig planlegging. Gjennom uttalelsen ønsker Nordstrand AP å sende et sterkt signal til de som har skiftet mening!

MDG argumenterer nå med forskernes advarsel (TØI) om at en utvidelse av veien bare vil føre til at ledig kapasitet fylles av nye biler. Ja, det er nok riktig, men hva er løsningen? Selv Oslo AP som senest stemte for tunnelen i programmøtet i mars 2019 hviler på dette argumentet uten forslag til løsninger.

TØIs forsker Aud Tennøy skriver i Dagsavisen 4. mai at løsningen er at alle skal bo i Oslo, med fortetting i eksisterende områder. Hvis vi kun skal lytte til forskere hadde vi ikke hatt behov for politikere. Nordstrand AP lytter også til forskere og det er derfor vi ønsker et nedskalert prosjekt lik det som ble utredet i «Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren» (1999). Vi ønsker Ikke et E6-prosjekt til 15-16 mrd.! Samtidig tror vi at mange unge familier ønsker byspredning, ikke bare fortetting i Oslo, noe som krever sterk bedring av kollektivtilbudet.

Nordstrand AP mener at Manglerudtunnelen er et miljøprosjekt som tar vare på befolkningens behov

Den vil løse store problemer med støy- og luftforurensning for beboerne. Enkle støygjerder slik MDG foreslår vil ikke være tilstrekkelig.

Forurensning fra biler vil gradvis avta med overgang til elbiler. Likevel er det godstrafikk på tunge lastebiler, ikke kun personbiler som er hovedproblemet.

Boligområdet på Nordstrand bør ikke brukes til gjennomkjøring. En S-baneløsning for Gjersrud/Stensrud-Hauketo vil være den opplagt foretrukne løsningen til sentrum eller Lysaker/Skøyen, da det ikke finnes raskere alternativ.

Nordstrand AP ønsker realisering av Manglerudtunnelen slik at E6 og E18 (Mosseveien) får felles trasé fra Vinterbro/Tusenfryd forbi Klemetsrud til Ryen. Det er hit gjennomgangstrafikken må ledes slik at Mosseveien kan bli lokalvei som benyttes av busser, nødetater, renovasjon, syklende og gående til boliger, badestrender og friluftsliv.

Vi vil ha ny innfartsparkering ved Fiskevollen og elektrisk båt til sentrum og Fornebu, samt oppgradering av øvrige innfartsparkeringer.

Når Follobanen og ny jernbane til Ski tas i bruk, må eksisterende jernbanetrasé reserveres for S-bane/forstadsbane med hyppige avganger. Godstrafikk henvises til den nye tunnelen.

Nordstrand AP er glade for full støtte fra de øvrige partiene i BU, men stiller et stort spørsmål ved MDGs vinglete politikk på dette området.

Les også

Skuffelse, engstelse og undring – slik reagerte BU-leder Kristin på avgjørelsen om nei til E6 Oslo øst

Les også

Bystyret sa nei til ny tunnel ved Manglerud da de møttes til ekstraordinært bystyremøte onsdag kveld

Les også

Aksjonsgruppa for E6 Oslo Øst demonstrerte foran Rådhuset: - Vi vil ha trafikken bort fra vårt lokalmiljø

Les også

Bystyret sa ja til Manglerud bad, nå kan byggingen endelig begynne: - Svært gledelig, jubler Tina som har kjempet for badet i årevis

Les også

Bystyret gir grønt lys for høyere bygg på Sæter-tomten. – Bedre eksempel på at fortettingen er utbyggerstyrt finner du knapt, raser Nordstrand Vel