– Bare i Egeerhavet er det i gjennomsnitt 44 mennesker hver eneste dag som blir ulovlig skjøvet tilbake over grensen fra gresk farvann og nektet å søke asyl i Europa. Noen dør som følge av denne uretten utført av europeisk kystvakt. Vi kan ikke stilltiende sitte og se på at det skjer, sier Janne Heltberg, aktivist i Moriabevegelsen.

Med på stranden var et 20-talls barn som hadde brettet båter og skrevet hilsener som "jeg ønsker at dere finner trygghet" og "jeg håper dere kommer trygt til land".

Mathias Eick, en av Norges beste trompetister spilte "Hvem kan segla foruten vind", mens båtene ble sjøsatt av barna.

– På mine mange reiser til Morialeiren, Libanon og i Middelhavet hører jeg igjen og igjen hvor viktig det er for flyktningene å oppleve at de ikke er glemt. Særlig etter at krigen i Ukraina startet, føler de veldig på at Europa ikke vil ha noe med dem å gjøre. Barn ned i åtte års alder spør meg hvorfor Europa ikke vil ha dem etter tre års venting i flyktningleiren Moria i Hellas. Da blir jeg svar skyldig. Disse barna har også krav på trygghet og skolegang. Derfor er slike markeringer viktige , sier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, som har jobbet i felt med flyktninger de siste 7 årene.