Tirsdag 6. desember måtte Mortensrud skole holde stengt fordi temperaturen i klasserommene var nede på 8–10 grader. Rektor Trond Herbert «Hebbe» Johansen kunne fortelle at det var varmeanlegget som ikke fungerte og at dette ikke var første gang noe liknende hadde skjedd.

– Dette er tredje år på rad at vi er nødt til å stenge skolen fordi varmeanlegget ikke har levert tilfredsstillende varme til klasserommene våre. Det er svært beklagelig og jeg er svært bekymret for hvordan det skal bli senere i vinter hvis ikke Undervisningsbygg klarer å levere et mer stabilt system for å levere varme til skolen, fortalte han.

Nå har bystyret i Oslo vedtatt at noe må skje med varmeanlegget umiddelbart.

Forslag fra Høyre og Rødt

I bystyremøte som fant sted onsdag 7. desember ble det fremmet et forslag om at byrådet ser på problematikken med varmeanlegget på skolen.

Høyre og Rødt fremmet forslaget.

I forslaget står det:

«Bystyret ber byrådet umiddelbart utbedre varmeanlegget på Mortensrud slik at det fysiske skolemiljøet blir ivaretatt, jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring, §9A-7. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med forslag om eventuelle nødvendige rehabiliteringsmidler som skolen trenger for å utbedre varmeanlegget i forbindelse med revidert budsjett 2023. Bystyret informeres om umiddelbare utbedringer på egnet vis snarlig og senest innen utgangen av 1. kvartal 2023.»

Forslaget ble vedtatt av bystyret.

Fornøyd rektor

Rektor «Hebbe» Johansen sier han er fornøyd og glad for at noe nå gjøres med anlegget.

– På vegne av elever, ansatte og foresatte er jeg svært glad for at skolen nå skal få en tilfredsstillende løsning på temperaturproblemene. Etter 2 år med pandemi er alle skoledager viktige, og vi ser frem til nå å kunne ha elevene på skolen uansett hvor kaldt det er ute. Nå ønsker vi fokus på god læring og et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte, forteller han.

Mortensrud skole har cirka 400 elever og 70 ansatte. Skolens varmeanlegg er fra 1986, samme år som skolen ble bygget. Rektor på skolen har tidligere informert om at panelovnene som går på fjernvarme har blitt byttet ut en rekke ganger.