Plutselig er statlig investering i infrastruktur politisk korrekt. Hva med å sende en blomst til Frp?

Frp var tidlig ute med å sette fokus på manglende investering i norsk infrastruktur. Det er flere år siden partiet første gang brakte på bane den manglende satsing på veier, både med hensyn til investering og med det økende etterslepet på vedlikehold.

Del på Facebook

Samme kritikk ble rettet mot jernbanesektoren. Frp påpekte i 2005 at jernbaneturen Oslo-Bergen tok like lang tid som i 1970. Investering i moderne computerdiagnostikk på sykehusene lå også langt etter land det var naturlig å sammenlikne oss med. Frp mente det var riktig og viktig å modernisere Norge. Vi burde gjøre landet vårt konkurransedyktig for neste generasjon, og å investere noe mindre i konkurrerende selskaper i utlandet.

De øvrige partier mente Frp var et populistisk og ansvarsløst parti som i det hele tatt kunne foreslå å øke bevilgningene. Den økte satsingen ville bryte med handlingsregelen. Frp ble nærmest latterliggjort i mediene. Venstresiden og spesielt Jens Stoltenberg, uttrykte seg ofte i lett ironiske og nedlatende vendinger. Forslagene til Frp ville kunne skape økt inflasjon og all mulig annen elendighet. Det eneste saliggjørende var å følge handlingsregelen. Koste hva det koste ville. Handlingsregelen var blitt en hellig ku.

I disse dager erfarer vi konsekvensene av den rød-grønne politikken. Samme dag som Bergensbanen åpnet etter brann i en tunnel blir Oslofjordtunnelen stengt. Nedbørsmengder kombinert med snøsmelting i Gudbrandsdalen var alt som skulle til for å skille Vei-Norge i to. Som ikke det var nok stenger nå Oslo S i åtte uker for å ta igjen manglende vedlikehold. Sverige har investert i 20 ganger så mange kilometer midtdelere på veiene enn oljelandet Norge. Vi vet midtdelere sparer liv. Liv som kunne vært spart vil følgelig gå tapt.

Nå er melodien fra de rød-grønne plutselig blitt en annen. Nå skal det satses både meg her og der. Og det i en konjunkturfase der de hevder Norge går «så det griner». Høyere kapasitetsutnyttelse gir som kjent økt inflasjonsrisiko.

Journalistene i mediene har, så langt jeg har kunnet se, ikke med ett ord kommet inn på Frps varsko fra år tilbake om manglende fokus på statlig investering i infrastruktur. Kan denne manglende oppmerksomhet kanskje ha noe med norske journalisters politiske ståsted? Ifølge den årlige politiske gallup blant journalister ville Frp bare fått maks fire mandater på Stortinget. Takk og pris ikke bare journalister har stemmerett.


Peter Meidell
Fylkesstyremedlem Oslo Frp