Et like sikkert vårtegn som at snøen viker plass for hestehov og hundebæsj, er at Oslo fylles med rød- og blåkledd ungdom, som tar en måneds pause fra eksamensforberedelsene for drikke og drive hor. Alle som har levd noen år vet hva vi har vi vente. Byen blir en krigssone der motoriserte armadaer med fulle, pubertale russ krasjer sammen i et fylleslag som ikke kommer til å slutte før nasjonaldagen er vel overstått. Det er ingen som ser frem imot dette - med unntak av russen selv.Det er nok en god porsjon av Nordstrands Blads lesere som synes russen er ufordragelige, bråkete drittunger som plager andre og ødelegger for egen utdannelse. Det er kanskje ikke langt fra sannheten, men jeg vil likevel forsøke å ta russen i forsvar, rett og slett for de ingen andre gjør det.Russen har et dårlig rykte, men det er viktig å huske at det ikke russens skyld, russen har jo aldri vært russ før. Det er faktisk vi som allerede har vært russ som må ta på oss ansvaret for å ha bidratt til å skape og opprettholde den tradisjonen vi nå sitter og klager over.Kritikerne er mange, russen bidrar jo ikke med noe til samfunnet annet enn bråk og rot. Noen er også bekymret for russens helse. De drikker for mye, gjør dumme ting på fylla og neglisjerer egen utdanning. Spesielt knutereglene blir kritisert for å oppfordre russen til sex og alkohol. Når det kommer til disse aktivitetene så tror jeg imidlertid ikke at det er muligheten til å få en knute i lua er årsaken til at 18- og 19-åringer holder på som de gjør.Det beste for de fleste hadde vært å forby russetiden, men hvilken rett har vi som allerede har fått vår russetid til å nekte andre å få sin? Etter 12 år skole fortjener de å få slå ut håret skikkelig, før de trår over i vår kjedelige ”voksenverdenen”. De økonomiske kostnader russetiden påfører samfunnet i form av skadeværk og forsøppling, er minimale sammenlignet med andre mer eller mindre nødvendige tradisjoner som for eksempel kongehus, statskirke og nynorskopplæring.Jeg synes man kan tillate seg å se på russetiden som noe positivt. Det finnes ikke tilsvarende avgangsfeiring i noe annet land og russetiden regnes av mange som en av de beste festene i verden. Med røtter tilbake på 1700-tallet og ca. 40 000 deltakere hvert år er russefeiringen er en del av norsk kultur, og det kommer den til å fortsette å være, enten man liker det eller ikke.

Simen Sundsbø