nn Det er ikke små utfordringer Oslo står ovenfor når det gjelder skolebehovet i årene som kommer. I skolebehovsplanen som ble lagt frem for de neste ti årene legges det frem planer for 10 nye grunnskoler, 5 nye videregående skoler og 30 andre skoleprosjekter. Tiltakene gjøres blant annet for å møte den enorme befolkningsveksten i hovedstaden.

nn I dagens Nordstrands Blad kan du lese en typisk historie fra skole-Oslo. Daniel på seks år får ikke gå i sin hjemmekrets Bekkelaget. Skolen er smekk full, og dermed må Daniel skille lag med alle sine venner fra barnehagen og begynne på Nedre Bekkelaget. Hvor det til overmål er en farlig skolevei fra der Daniel bor.

Skolegrensene er en konstant bekymring for de som planlegger, og alle foreldres skrekk er at deres barn skal falle rett utenfor. Det er ikke et stort sprang for en voksen, men barn fortjener å få gå på skole i sitt nærområde og med de andre ungene i nabolaget.

nn Når Oslo nå opplever nå den sterkeste befolkningsveksten siden krigen kan en ikke vente at skolegrensene ligger helt fast. 17.000 flere elever, 15.000 av disse grunnskoleelever skal få sin skolegang. Det må bygges 600 nye klasserom og ansettes 1500 nye lærere for å imøtekomme befolkningsveksten. Det byr selvsagt på planleggingsmessige utfordringer.

nn Derfor støtter vi de grepene som omhandler at man bygger ut barne- og ungdomsskoletilbudet i nærområdene, og frigir skolebygninger som i dag er videregående skoler til grunnskoleformål. Det er bedre å sende en 18-åring til sentrum for å ta musikklinja, enn en seksåring på tvers av skolegrenser.

nn Skolebyråd Torger Ødegaard varsler ambisiøse mål for den videregående utdanningen. – Jeg ønsker at nitti prosent av alle elever skal bestå den videregående opplæringen, sier han til Nordstrands Blad.

nn Vi liker retningen på den nye skolebehovsplanen. Det kommer ikke til å bli en slagen landevei, og det er nok ikke siste skoleinntaket hvor foreldre får beskjed om at deres sønn eller datter må flyttes til en nabokrets. Men målet må være at flest mulig av de små får gå i sin hjemmekrets. Så får heller de større tåle å reise litt.