Å gi ut gratisavis er ikke alltid like påaktet. Men direkte farlig er det ikke. I hvert fall ikke i Oslo.

For kollega Erik Charas fra Maputo i Mosambik er virkeligheten en ganske annen. Jeg møtte ham første gang på en verdenskonferanse for gratisaviser i Barcelona i 2008. Jeg var spesielt invitert for å fortelle om gratisavissuksessen vår i Oslo. Jeg møtte redaktørkolleger fra hele verden som stolt representant for Lokalavisene Oslo.

Men da jeg møtte Erik fikk jeg raskt en mer ydmyk holdning. Når han begynte å fortelle historien til sin gratisavis ble det vi andre drev med nærmest trivielt.

Erik Charas var gründer, redaktør, direktør og eier av gratisavisen Verdade. Det portugisiske ordet for sannhet. Mange vil nok tenke på avisen Pravda som tok sitt navn med det russiske ordet for det samme, men historien til Verdade i Maputo er den stikk motsatte.

– Man kaller ikke en avis for Verdade i min del av verden uten risiko, var Eriks lakoniske kommentar den gangen.

Han fortalte at hans fremste konkurrent som privat avisutgiver i Mosambik var Staten. Eller mer presist sentralbanken. De eide også trykkeriet. Løsningen var å trykke i Sør-Afrika, hvor det ved hver eneste transport hjem fra trykkeriet ble et stort oppstyr på grensen og hvor man bokstavelig talt måtte betale seg ut av problemene. Men Verdade kom inn i landet.

Et flertall av innbyggerne i Mosambik er analfabeter. Det er et av verdens fattigste land. Flesteparten må klare seg på to dollar dagen. Elektrisitet er mangelvare. Så når du ønsker å nå ut med dine nyheter til massene, har mediene i Mosambik en utfordring som er større enn de fleste andre steder i verden.

For Erik Charas og hans stab ble gratisavisen et demokratiseringsprosjekt for å fortelle nyheter til flest mulig, og sørge for at det som sto i avisen var sant og viktig. Det ble utrygt å være Erik Charas. Myndighetene drev delvis sitt spill i det skjulte. Han fikk stadig hint og «advarsler» om at de ikke likte det han drev med.

I et av verdens mest korrupte land kunne makthaverne bruke de instrumentene de hadde til å true annonsører og samarbeidspartnere.

– Hovedårsaken til at jeg er på denne konferansen i Europa er fordi jo flere kontakter jeg får utenfor Mosambik, jo vanskeligere blir det for myndighetene å gjøre meg noe, fortalte Erik, som knyttet mange nye kontakter der og da.

Det har skjedd en god del på disse tre årene, og onsdag kom Erik Charas på besøk til oss i Lokalavisene Oslo. Jeg sa til ham da vi skiltes i Barcelona at hvis han noengang kom til Norge måtte han stikke innom. Og ikke bare kom han til Norge på selveste 17. mai, han kom hit som kronprins Haakons gjest.

Erik er en av Afrikas utvalgte representanter i Young Global Leaders, som igjen er en del av World Economic Forum. Et internasjonalt initiativ som tar sikte på å samle unge beslutningstagere som ønsker å gjøre verden til et mer bærekraftig sted. Personer som ikke bare har et ønske, men også en mulighet til å gjøre en forskjell. Her er både vår egen kronprins Haakon og Erik Charas aktive deltagere.

Et av prosjektene er Global Dignity. Kronprins Haakon er en av de tre initiativtagerne bak denne uavhengig og ideelle organisasjonen. Den har tre mål: å skape en global samtale om verdighet, å promotere verdighetsbasert lederskap og å diskutere verdighet med ungdom gjennom såkalte Dignity Days på skoler. Det er nettopp en slik dag som Erik og kronprins Haakon sammen arrangerer ved Bjørnholt skole torsdag formiddag.

Vi i Lokalavisene Oslo er i hvert fall takknemlige for at Erik ville dele sin historie med oss. Han er ikke lengre redaktør, men er fortsatt eier og mer enn tilstede i Verdade, Maputo og Mosambik.

Så sent som i forrige uke måtte han hjelpe en av sine fotojournalister ut av fengsel. Han fortalte at når avisene kommer på gata er de revet bort på noen minutter. Ved hovedkontoret starter køen klokken 05 på morgenen de dagene avisen kommer ut. Og om torghandlere som får kjeft av kundene sine hvis de bruker Verdade til å pakke inn kjøtt eller fisk.

Det er ringeakt for avisen mener Verdades mange tilhengere. Erik har klart å skape om sin avis til Mosambiks største, og nå er han så respektert i sitt eget land at han føler seg trygg. Om en avis er gratis betyr ikke det at den ikke er ønsket.