Nattestøy fra havna har vært et stort tema i mange år, og særlig de siste årene har konflikten mellom boliger og næringsliv kommet til overflaten. Særlig Bekkelagsskråningen, Nedre Bekkelaget og øyene har alltid levd med havnestøy, men etterhvert som det har blitt flere boliger og større aktivitet i havna, har dette blitt et større tema. Bydel Nordstrands sendte i 2008 et krav om støymåling, som tilsynsmyndighet for beboernes helse. Oslo Havn har også møtt mer organisert motstand mot støy fra havna gjennom nabooaksjonen.

LES SAKEN: Ny skiftordning kan gi mindre nattestøy

Som vi har skrevet tidligere er det slik at nesten all bebyggelse i området er etablert mens man har vært godt kjent med at det ville være en Oslo havn, og at havnedrift medfører støy i forbindelse med lasting og lossing. Det er vel derfor ingen som i fullt alvor mener at virksomheten skal opphøre eller bare flytte seg til et sted langt unna folk. Det er en sammenheng mellom det at det bor mange folk i Oslo og at det er en travel havn her, for å si det slik. Fokuset må derfor ikke ligge på å fjerne støyen, men redusere støyen til et minimum, og ikke minst sørge for at foilk i størst mulig grad bevarer kvelds- og natteroen.

Da er det forstemmende når det nå kommer frem at rigide regler for pauser står i veien for folks kvelds- og nattero. Dette handler ikke om havnas økonomi eller de ansattes rett på pauser. Men en gammel ordning sier at de som arbeider med lossing og lasting skal ha matpausen sin samtidig hele gjengen. Dermed så stopper arbeidet helt opp i perioder, og 25 prosent av tiden går bort i pauser. Resultatet er at man må holde på lengre utover kvelden og natten før man er ferdig. Kranførerne i Oslo Havn har gått med på å legge om skiftordningen for å redusere nattestøyen, men operatørene som jobber på land, og laste- og lossearbeiderne på båtene har beholdt de gamle skiftordningene.

Her må de andre fagforeningene kjenne sin besøkelsestid og følge etter kranførerne. Naboene både til Sjursøya og Ormsund-terminalen finner seg i noe støy, men neppe når det handler om denne type forhold. Her forventer vi at Oslo Havn KF og de tillitsvalgte finner en snarlig løsning.