I en meningsmåling som ble publisert i Aftenposten 22. februar i år, hadde innbyggerne i Nordstrand bydel høyest trivsel i Oslo. I denne valgkampen snakker alle partier om styrking av eldreomsorgen, bedre skoler og barnehageplass til alle. Alle viktige saker.

Spørsmålet er imidlertid om vi er flinke nok til å snakke om trivsel i herdagen. Hvordan vi har det, om viktige verdier, om gode relasjoner, om et godt naboskap. Det er grenser for politikk – også for bydelspolitikk. Vi politikere kan ikke vedta at folk skal trives, men vi kan prøve å legge forholdene bedre til rette. I tillegg til å dekke befolkningens primærbehov for skole, sykehjem og barnehage, vil vi i derfor neste periode også ha fokus på andre trivselsfaktorer som fysiske omgivelser og godt samarbeid mellom de ulike befolkningsgruppene, organisasjonene og samfunnet. En gruppe som ofte blir glemt er uorganisert ungdom. Her har vi fortsatt store utfordringer.

Vårt fysiske miljø skal ikke lenger skjemmes av taggede vegger, av eiendommer med skrot i hagen, av kommunale friområder og bygningsmasse som ikke blir vedlikeholdt, av hjemmesnekrede Kebabkiosker, av byggeprosjekter som aldri avsluttes, av hensatte bilvrak, osv.

Vi får nå en spennende skulpturpark ved inngangsporten til bydelen. En avtale som sikrer Oslo kommune full råderett. Endelig får ohså vi en park på vår side av byen med universell adkomst, med belysning og trygge omgivelser for barn, bevegelseshemmede og eldre. Vi arbeider også aktivt for å få til ny drift for kafe Utsikten.

Bydelspartiene har i siste periode hatt et godt samarbeid, noe som har ført til tverrpolitisk enighet i viktige saker. Skal bydelen ha innflytelse ovenfor bystyret er slik enighet av avgjørende betydning. Det er likevel slik at partiene er forskjellige med ulike verdier og ideologier. Dette bør også gjenspeile seg i bydelsutvalgets arbeid med enkeltsaker. Det ER viktig hvilket parti man stemmer på også i valget om bydelsutvalget. Jeg oppfordrer derfor alle til å sette seg inn i de lokale programmene og bruke stemmeretten i BEGGE valgene. Alle partiene har stands på nye Lambertseter senter hver lørdag før valget.

Godt valg

Arve Edvardsen

Høyres 1. kandidat til bydelsutvalget Nordstrand