Gå til sidens hovedinnhold

«Skulpturpark i Ekebergskogen ingen gave»

Artikkelen er over 10 år gammel

Politikere, journalister og folk flest er ført bak lyset i planene for skulpturpark i Ekebergåsen.

«Jeg har gitt Oslo kommune en gavesjekk», sa Christian Ringnes på et møte arrangert av Arbeiderpartiet sist høst.

Hans uttalelse er løgn. I realiteten er det en kommersiell leieavtale som Ringnes, gjennom Ludens stiftelse, har inngått med byrådet. Avtalen omfatter et område på 255 dekar, Oslos siste sentrumsnære skog, som rommer hovedstadens og nasjonens eldste historie. Og midt i smørøyet er Ekebergrestauranten, som Ringnes selv eier.

Det planlegges å oppføre flere serveringssteder i og ved skogen, bygge paviljong og vannspeil, samt bygge landingsplass for gondolbane. Gaven er på 300 millioner. En tredjedel skal gå til 80 skulpturer som Ringnes ønsker å plassere i skogen. I avtalen heter det: «Kunstverkene som utplasseres av stiftelsen forblir stiftelsens eiendom». Skulpturene er altså ikke en gave.

Det brukes som argument at kommunen har neglisjert skjøtsel av skogsparken, og at Ringnes vil rette opp i dette. Stiftelsen vil sette av 100 mill i et fond for vedlikehold og drift av parken i 50 år. Av avkastningen skal 2 mill kroner brukes til årlig drift, vedlikehold og formidling av parken. Når kommunen ikke får de 100 mill, hvordan kan det da kalles en gave? Driftsfondet skal stiftelsen selv kontrollere. Å plassere 100 mill gir dessuten en langt større avkastning enn 2 mill årlig. Dernest sier det seg selv at dette beløpet på langt nær er nok til drift i forhold til den utbyggingen som planlegges.

Fra saksframlegget: «Avtalen forutsettes å medføre beskjedne utgifter for Oslo kommune både når det gjelder etablering og drift av parken sett i forhold til prosjektets størrelse»!. Dersom Oslo kommune har midler til etablering og drift, så måtte disse heller anvendes på å bevare og skjøtte skogsparken slik den er i dag. En skulpturpark blir altså en dyr «gave» for Oslo, drift og vedlikehold vil koste mye mer for skattebetalerne enn for Ringnes. Eiendomsinvestoren, som i sin tid lot seg friste til å etablere en stiftelse grunnet skattefordeler (Dagbladet 14. juni 2003), vet hva han gjør.

Det heter videre i saksframlegget: »Forhandlingene med Stiftelsen har vært ført med sikte på å bevare avtalen som gave. Det vurderes slik at avtalen verken vil omfattes av lov eller forskrift om offentlige anskaffelser. En konsekvens av dette er at verken kommunen eller Stiftelsen vil være bundet av anskaffelsesregelverket.» Det er med andre ord viktig å gi inntrykk av at dette er en gave for å unngå kommunens eget reglement om innhenting av anbud ved utleie av området. Byrådet og Ringnes har signert en avtale om å kalle dette en gave for å unngå anskaffelsesregelverket.

«Gaven» koker med andre ord ned til 100 millioner som i hovedsak skal brukes til å bygge opp prosjekter av kommersiell interesse for Ringnes.

Kulturetaten er valgt som forslagsstiller på vegne av stiftelsen for at saken glattere skal gå igjennom i kommunen. Dessuten: Byrådet inngikk i 2009 en sponsoravtale med Ringnes som så har betalt saksbehandlernes lønn og betalt kommunens markedsføring av reguleringsplanen for den planlagte skulpturparken. Ifølge jusprofessor Erik Boe befinner avtalen seg i et juridisk minefelt. Boe mener kommunens saksbehandlere snarest må erklære seg inhabile. (Dagsavisen 31. mai)

Saksbehandlingen har vært et skinndemokratisk spill. Det har vært opprettet referansegrupper og kjørt høringsrunder, kun som et spill for galleriet. Vektige innvendinger blir mottatt med «taes til etterretning», og så skjer det ingenting. Privat aktør og forvaltning er nærmest ett.

Det er ikke hva byrådet, prosjektledelsen i Kulturetaten eller Ringnes sier, eller hva som står på trykk i de fine 4-fargede brosjyrene Kulturetaten har gitt ut – og som Ringnes har betalt – som bystyret skal stemme over. Selv om SV, pressen og mange andre blendes, og tror det. Det som det skal stemmes over, er en reguleringsplan og en driftsavtale – to juridiske dokumenter som inneholder andre aspekter enn bare det serverte glansbildet.

Byrådet skriver: »Avtalen innebærer en svært generøs gave til Oslo by». Slik blir bystyrerepresentantene lurt.

Marianne Sunde, journalist. Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen

Atle Klungrehaug, arkitekt. Folkeaksjone for bevaring av Ekebergskogen