I Oslo planlegges det nå flere islamske skoler med stor vekt på islam og fremmedspråk, som arabisk og tyrkisk. En av skolene, Fredsskolen, har allerede fått godkjenning av kunnskapsminister Halvorsen. Skolen, hvor islam og islamsk identitet skal vektlegges planlegges åpnet i 2011. Slike skoler vil ikke bidra positivt til integrering, men ytterligere forsterke isolerte muslimske parallellsamfunn. Dette lover ikke bra for Oslo hvor det er store utfordringer med integreringen av innvandrere med muslimsk bakgrunn.

Opplæring i norsk språk og kultur er viktig for forståelsen av hvordan det norske samfunn fungerer. Gjennom lek og vennskap med etnisk norske barn foregår en naturlig integrering av barn med utenlandsk bakgrunn. Både foreldre og barn vil gjennom deltakelse og aktiviteter i en norsk skole bli mye bedre integrert og bedre rustet til deltakelse i det norske samfunnet. Det er også av stor betydning at fremmedkulturelle barn deltar i nasjonale høytider og markeringer, der skolen er en viktig aktør. Ikke minst er det viktig at fremmedkulturelle foreldre møter andre foreldre med etnisk norsk bakgrunn.

En islamsk skole vil motvirke alt dette, og føre til atskillelse fra etnisk norske barn, noe som igjen uten tvil vil hemme integreringen i Norge. Oslo Frp mener det ikke er noen god idé å etablere islamske skoler i Oslo, og vil arbeide mot en godkjennelse i Oslo bystyre.

Henrik Gjerding

Bystyrekandidat Frp