Nordstrand Arbeiderparti er positiv til etableringen av Ekeberg skulptur-og kulturminnepark. Vi mener den vil være en berikelse for byens befolkning og tilreisende.

Vi mener at følgende må vektlegges når det endelige planutkastet vedtas:

1. Bevaring av Ekebergområdets spesielle artsmangfold må tillegges stor vekt ved detaljering av planene

2. Skulpturene bør i størst mulig grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen

3. Gondolbanens endestasjon i Ekebergåsen må reduseres som bygningsmasse og bare gi plass til nødvendig tekniske rom og sanitæranlegg for besøkende.Steinar Andersen og Ørjan Johansen

leder og nestleder for styret i Nordstrand Ap