nn To ganger på like mange uker har Lambertseterbanen blitt utsatt for kobbertyveri. Det er ikke første gang at ombygging av t-banelinjer i hovedstaden blir utsatt for dette, også i fjor, da Holmenkollbanen ble utbedret ble det stjålet kobber for enorme pengesummer.

nn I år skriver beløpet seg til godt over en million. For Kollektivtransportproduksjon (KTP) AS koster det også uant mengde hodebry. For deg som passasjer kan det i verste fall bety ytterligere dager og uker med buss for bane.

nn For selv om KTP gjør sitt ytterste for å nå fastsatt åpningsdato for den nye Lambertseterbanen, skaper tyveriet store problemer. For det første må KTP skaffe nytt kobber. Verre er det at de også må skaffe ekspertisen som kan montere kabelen som igjen skal skaffe strøm til t-banetogene. Med andre ord er det delvis forhold som ligger utenfor KTPs kontroll, som gjør at reisende også etter sommerferien muligens må belage seg på å et redusert kollektivtilbud.

nn Det er trist. Men spørsmålet som automatisk melder seg, er selvsagt hvordan dette kunne skje?

For med relativt fersk erfaring fra fjorårets kobbertyveri burde KTP budsjettert med bedre vakthold på banen. At kobber er en verdigfull vare er jo åpenbart når rundt 1200 meter kobberkabel er verdsatt til godt over én million kroner. At dette ligger nærmest usikret ved t-baneskinnene, slik at skruppelløse tyver bare kan gå inn og forsyne seg, er meningsløst.

nn Selvsagt ville det kostet med døgnvakt på stedene dette gjelder, men når man nå ser hva man risikerer av både manglende ekspertise og påfølgende forsinkelser blir det jo et spørsmål om hva man egentlig ønsker å risikere. En stor kostnad vil uansett påbeløpe, og til syvende og sist er det de reisende som betaler prisen.

nn Når skaden nå likevel har skjedd er det lite man kan gjøre, annet enn å håpe at KTP får tak i nødvendig ekspertise og nytt kobber, slik at Lambertseterbanen kan åpne som planlagt i august. Noe annet er uutholdelig for kollektivreisende i Oslo som i hele sommer har måttet klare seg uten både tog, t-bane og med stengte veier flere steder.