Gå til sidens hovedinnhold

Midlertidig parkeringsplass i Haakon Tveters vei 65? Oppsalfolk holdes for narr!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I høst skal det bygges et 200 meter langt sykkelfelt i Haakon Tveters vei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken. Til tross for stor lokal motstand har MDG og SV i Bydel Østensjø gått aktivt inn for bygging av sykkelfelt. Disse partiene gikk også inn for at det skulle anlegges en midlertidig parkeringsplass i Haakon Tveters vei 65 for de beboere i det berørte borettslag som mistet sine parkeringsplasser. Det skulle være "en smidig overgangsløsning, så beboerne får tid å venne seg til den nye bilhverdagen." uttalte en representant for SV til Nordstrand Blad i februar 2020.

Bymiljøetaten, som har vært en pådriver for bygging av sykkelfeltet i Haakon Tveters vei, ønsket også å anlegge en midlertidig parkeringsplass.

I brev fra Bymiljøetaten til Bydel Østensjø ble det opplyst at en midlertidig parkeringsplass i Haakon Tveters vei 65 skulle være "et avbøtende tiltak for fjerning av gateparkeringsmuligheter". Byrådet er også blitt informert om at en midlertidig parkeringsplass skulle være et avbøtende tiltak.

Beboere på Oppsal har hatt god grunn til å tro at det ville bli "overgangsløsning" når sykkelfeltet ble bygget.

Byråden for Miljø og Samferdsel sendte 11. mars i år et brev til Bymiljøetaten med overskriften " Bestilling - Sykkeltilrettelegging i Haakon Tveters vei og midlertidig parkering". Bymiljøetaten svarte på bestillingen i et brev unntatt offentlighet. Oppsal Arbeiderpartilag er kjent med etatens svar. Resultatet av byrådens bestilling er at Bymiljøetaten nå anlegger en ny midlertidig parkeringsplass til 200.000 kroner som får plass til 24 biler. Den skal være tilgjengelig for alle, og takstgruppe 2600 blå vil gjelde for plassen.

Det betyr parkering inntil to timer 09:00-20:00, (mandag-lørdag). For to-timers parkering av en El-bil er prisen kr. 11, for en bensin-dieselbil er prisen kr. 68.

Det står i dag biler parkert i Haakon Tveters vei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken både natt og dag, noen færre om dagen enn om natten. I praksis vil den nye midlertidige parkeringsplassen dermed ikke ha noen "avbøtende" virkning for dem som mister muligheter for gateparkering.

Den nye midlertidige parkeringsplassen er klart i strid med tidligere uttalte forutsetninger og løfter til beboere i det berørte borettslaget i Haakon Tveters vei.

Det kan ikke godtas at folk på Oppsal holdes for narr på denne måten av byråden for miljø og samferdsel og Bymiljøetaten.

Oppsal Arbeiderpartilag har hele tiden ment at opparbeiding av sykkelvei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken må utstå inntil alt er klart for bygging av sykkelvei langs hele strekningen fra Hellerudveien langs Østmarkveien og Haakon Tveters vei til Østensjøveien.

Dette er nå den eneste akseptable løsningen for Oslo kommune.