Miljøpolitikken må være sosial og rettferdig

Siavash Mobasheri, leder Rødt Oslo og 3. kandidat til Oslo bystyre

Siavash Mobasheri, leder Rødt Oslo og 3. kandidat til Oslo bystyre Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kampen mot bompenger har blusset opp over hele landet. Fra Jæren til Oslo samles folk i protest mot nye bomringer og økte bompenger.

Bompenger kan ramme urettferdig, fordi det er en flat avgift som ikke tar hensyn til folks inntekt. For hvorfor skal egentlig en alenemor betale like mye i bomringen som en toppleder med bonuslønn i millionklassen? Det er kanskje vanskelig for politikereliten med høye lønninger å forstå, men for folk flest kan utgiftene til bompasseringer bli uforholdsmessig store.

Vi ser særlig godt i Groruddalen og Søndre Nordstrand hvorfor folk er frustrerte. I disse områdene er ikke alternativene til personbil gode nok. Hverken kollektivtransporten eller sykkeltilretteleggingen er god nok i Oslo sør og nordøst, det er ikke rart folk som bor der blir sinte. Det var kanskje på høy tid!

For Rødt er det et viktig prinsipp at de som har mye skal bidra mer til fellesskapet enn de som har lite, og derfor vil vi ha progressive skatter heller enn flate avgifter – mindre skatt til de med lav inntekt, høyere skatt til de med veldig høye inntekter. Og utbygging av infrastruktur – veier, tog, tuneller – bør finansieres ved hjelp av skattepenger, ikke bompenger.

Men hva får du om du stemmer på Bompengepartiet eller FrP? Fremskrittspartiet i Oslo framstår som et bolverk mot bompenger, men på Stortinget stemmer FrP for alle bompengeprosjektene. Partiet har både samferdselsministeren og finansministeren, men selv om FrP sier at de vil at staten skal betale mer av veiutbyggingen, blir det ikke noe av. Da blir det nemlig mindre skattelettelser til de rike.

Det blir stadig tydeligere at Bompengepartiet hører til på høyresida i politikken. En stemme til Bompengepartiet i Oslo vil bety en stemme til et byråd med Høyre og FrP. Vi vet at høyresida vil åpne opp for nye Veireno-skandaler ved å sette søpla ut på anbud, de vil privatisere eldreomsorgen og barnehagene og gi arbeidsfolk dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Høyresida vil også kutte i i bydelsøkonomien. Det er kuttene i bydelsøkonomien som har gitt oss vikarkutt i barnehagen, som begrenser åpningstider, som fører til nedleggelse av junior- og ungdomsklubber og som gjør at de som jobber i hjemmetjenesten stadig må løpe litt raskere, og gjøre litt flere oppgaver.

Ofte blir barnefamiliene skjøvet fram i bompengedebatten, men det er de som vil miste gratis aktivitetsskole i Oslo om Bompengepartiet sikrer flertall for høyresiden i Oslo. Det vil koste veldig mye mer penger enn hva bompengene utgjør.

Rødt vil at skattepenger som er bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke i lommene på velferdsprofitører – kommersielle selskaper som lever fett på våre penger. Vi vil at privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som sykehjem, renhold, barnevern og eldreomsorg skal tilbake i kommunal regi. Da vil arbeidsfolk få anstendig lønns- og pensjonsvilkår.

Finnes det en utvei? Veitrafikken står for mer enn halvparten av klimautslippene i Oslo. Hovedstaden må, i likhet med resten av den vestlige verden, kutte klimautslippene sine drastisk. Ikke bare fordi utslipp av klimagasser koker kloden, men også fordi utslippene fra veitrafikken forurenser lufta vi og barna våre puster inn.

Men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ikke bare kutte i klimautslippene, vi må gjøre det uten å øke de sosiale forskjellene i Oslo. Rødt mener klima- og miljøpolitikken også må være sosial og rettferdig, det er bare slik vi kan oppnå bred folkelig oppslutning bak klima- og miljøpolitikken vi må gjennomføre.

Rødt er derfor for rushtidsavgifter som begrenser veitrafikken, med lavere satser på kvelden og natta når det er få eller ingen kollektive alternativer, men bare om vi samtidig får et bedre og betraktelig billigere kollektivtilbud. Både månedskort og enkeltbilletter må bli billigere. Det var Rødt som fikk gjennomslag for at grensen for voksenbillett i Oslo ble økt til 18 år, og grensen for at barn kan reise gratis ble økt til seks år. Rødt vil også ta hensyn til inntekt når bompenger innkreves, og har foreslått i Oslo bystyre å utrede dette – det fikk kun Rødts stemmer.

Rødt vil fortsette å jobbe for å styrke kollektivtilbudet i Groruddalen og i Søndre Nordstrand. Vi vil bygge ut sykkelveinettet og prioritere vedlikehold også i sør og nordøst, slik at sykkel blir et reelt alternativ i hele byen, ikke bare i sentrum. Rødt vil fjerne taket på TT-reiser og sette egenandelen lik enkeltbillett med kollektivtransport. I første omgang vil vi jobbe for gratis kollektivtransport for barn og unge og trygdede, men det langsiktige målet vårt er gratis kollektivtransport for alle!

Kollektivtransport må bli et godt alternativ for flere, og det må bli rimeligere å reise med buss, bane og trikk. Den økonomiske belastningen for å få hverdagen til å gå opp med en stram familieøkonomi må reduseres.

Rødt står for en sosial og rettferdig miljøpolitikk.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags