SKULLERUDDUMPA: Trine Johnsen, leder av Miljøprosjekt Ljanselva, understreker at de har et sterkt ønske om opprettholdelse av Ljanselvdalens verneområde langs den 7.2 kilometer lange Ljanselva fra Nøklevann til Fiskevollen.Og, de ønsker fortsatt utfartsparkering der den er i dag.

LES OGSÅ: Sagstua klar for hest og akebrett

– Vi har et overordnet mål om at dette området skal preges av åpen natur med mye grønt og mange dyr, og ikke industri og trafikk. Det er jo et politisk vedtak om kulturlandskap som sier at det skal være et åpent område mellom marka og bebyggelsen. Industri vil stenge for dette, sier Leif Bertnes i Miljøprosjekt Ljanselva.

Derfor er foreningen spent på hva som skjer med området parkeringsplassen ligger på.

Kreftforeningen selger

Tomten, som eies av Kreftforeningen, er i dag regulert til friområde. Reguleringsplanen fra 2003 gir plass til 120 biler.

– Nå skal Kreftforeningen selge tomten. Det er vanskelig å få den omregulert, og vårt håp er at kommunen kjøper den og at den forblir parkeringsplass. Det vil sørge for jubel hos oss. Skulle det ende med industribygg på tomten, vil det ødelegge alt vi har bygget opp rundt Sagstua. Da blir vi veldig lei oss, sier Johnsen.

Hun forteller at plassen også er nevnt som mulig parkering for den nye flerbrukshallen som nå bygges på Leirskallen et par hundre meter unna.

Vibeke Five i juridisk avdeling i Kreftforeningen sier at tomten ikke er solgt ennå.

– Eiendomsmegler jobber fortsatt med å lage et prospekt for å legge eiendommen ut for salg. Kreftoreningen vil uttale seg når dette skjer, sier hun til Nordstrands Blad.

Personbilverksted

Den andre tomten Miljøprosjekt Ljanselva er bekymret for fremtiden til, er Nordstrandveien 127 der Oslo Lastebilservice ønsker å bygge et verksted for person- og lastebiler.

Tomten må i så fall omreguleres fra friområde til byggeområde. I følge Plan- og bygningsetaten utløser dette et krav om erstatningsareal, og det påpekes at tomen er avsatt til grønnstruktur i byrådets forslag til kommuneplan.

LES OGSÅ: Vil bygge verksted i Skulleruddumpa

– Omreguleringen kan nok komme til å ta 1-2 år. Det er mye som må undersøkes i denne saken, sier Jan-Erik Nilsen i Oslo Lastebilservice.

– Men, 2. mai starter vi opp personbilverksted i det bygget som er der og som det er godkjent for, legger han til.

Miljøprosjekt Ljanselva har tidligere uttrykt ønske om at de ser for seg en park der bilverkstedet nå kommer.

– Verksted er den verste etablering som vi kan tenke oss, spesielt når vi tenker på elvemiljøet, sier Leif Bertnes.

Har mange mål

Foruten tanker om de to tomtene, har Miljøprosjekt Ljanselva satt seg flere mål fremover.

LES OGSÅ: Vil ha fisken tilbake i Ljanselva

– Vi vil ha Ljanselva ut av fjellkulvertene i Liadalen og Ljanskollen, gjenåpne Lambertseterbekkens utløp og fordrøyningsdam, restaurere bekkemiljøet omkring Holmliaparken med nye Lusetjern, prosjektering av strekningen langs Lusetjernbekkens nederste del, og verne om dammene på Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. Vi ønsker turvei E 11 langs Fjellklangveien fra Nordstrandveien til Ljabru stasjon, sier Trine Johnsen.

LES OGSÅ: "Utslipp var øvelse"