Milliondryss over korps, idrettslag og foreninger i våre bydeler: – Dette setter vi utrolig stor pris på

OBOS gir millioner til koronarammede idrettslag og foreninger. Se hvem som får penger i bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand.