Til minne om Kari Aargaard

Kari Aargaard, mangeårig leder av seniorsenteret på Holtet, døde 17. desember 2018.

Kari Aargaard, mangeårig leder av seniorsenteret på Holtet, døde 17. desember 2018. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Minneord Kari Aargaard døde 17. desember 2018.

Etter endt tjeneste som vikarierende klokker i Bekkelaget menighet, ble Kari Aargaard i 1963 tilbudt stilling som daglig leder for Bekkelaget Velferdssentral som var under oppstarting. Initiativtagere var menighetsrådet, Bekkelaget Gamlehjemforening, Diakoniforeningen og Husmorforeningen.

Interessen for å starte en velferdssentral var stor og utfordringene mange. Etter en kort tenkepause takket Kari ja til tilbudet. Hun overbeviste veldig raskt om at hun hadde de beste forutsetninger til å organisere og lede arbeidet i oppstarten av virksomheten.

18. juni 1963 åpnet Bekkelaget Velferdssentral sin virksomhet i Sandstuveien i lånte lokaler til Bekkelagshjemmet. Sentralen skulle fremme virksomhet med formål å hjelpe eldre med praktiske tiltak, bespisning samt være en møteplass for sosiale formål.

Kari var kreativ, meget arbeidsom og resultatbevist. Når hun ikke fikk bevilget tilstrekkelig med midler fra menighetsrådet eller tilskudd fra Bydel Nordstrand til daglig drift og anskaffelse av nødvendig utstyr, henvendte hun seg direkte til bedrifter og forretninger og ba om hjelp. Hun gav aldri opp og fikk til det meste. Hun klarte blant annet å anskaffe en bil slik at de som ikke kunne ta seg til sentralen med egen hjelp ble hentet. Bilen ble også benyttet til transport av mat til de som trengte en slik tjeneste.

Kari var ikke bare opptatt av å hjelpe de eldre, hun var også opptatt av at det bør være en god kontakt mellom den eldre og den yngre generasjon. I 1976 inngikk hun en utvekslingsavtale med Brannfjell ungdomsskole hvor 26 elever deltok 3 timer per uke i forskjellige aktiviteter på velferdssentralen, som en del av skolepensum.

Takket være Karis iherdige innsats økte antall brukere raskt slik at behovet for større lokaler ble prekært. Hun hadde allerede i 1986 kastet sitt blikk på den gamle «Direktørboligen» i Holtveien 6A som ikke hadde vært i bruk på flere år og vurderte denne som et sentralt bra sted til videre virksomhet. Men det skulle ta fem år før avklaring om leiekontrakt med daværende eiere Omsorgsbygg og bydelen ble undertegnet. Etter at større vedlikeholdsarbeider var gjennomført i 1993 kunne man flytte inn i nytt hus. Virksomheten hadde i mellomtiden skiftet navn til Bekkelaget Seniorsenter.

På grunn av begrensede midler satset Kari nok en gang på gavmilde bidragsytere slik at nødvendige møbler, kjøkkenutstyr og kontormaskiner kom på plass.

I de nye lokaler ble det også muligheter til å utvide tilbudet til brukerne.

Da Kari ble pensjonist i 1999 kunne hun se tilbake på 36 år som en høyt aktet leder innen eldreomsorgen i bydelen. Antall registrerte brukere ved senteret var nå steget til 1050, fast ansatte 3 1/2 årsverk og med 120 frivillige hjelpere. Dette viser at den innsatsen hun bidro med førte til at seniorsentrene fikk en viktig rolle i eldreomsorgen. 

Vi må bare takke henne for målbevisst lederskap som førte til at så mange eldre i bydelen fikk en meningfull pensjonisttilværelse. Hun stilte store krav til seg selv og sine medarbeidere, la vekt på gode relasjoner til medarbeidere og at brukertilfredsstillelse skulle alltid stå i fokus.

Helge Amundsen, tidligere styreleder

Ketil Aamodt, daglig leder

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags