Velkommen til åpent brukermøte i Bydel Østensjø

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder av tilsynsutvalg for hjemmetjenester, Karin Svendsen, og leder av hjemmetjenesten, Gunn E. Hval, inviterer brukere av hjemmetjenester og deres pårørende til et møte, enten:

Onsdag 12. september kl. 17.00 - 19.00, Omsorgsboligen i Utmarkveien 2, v/Bøler senter

eller:

Onsdag 19. september kl. 14.00 - 16.00, Oppsal Samfunnshus, rom 201.

Du kan velge hvilken dag som passer best.

Tema på brukermøtet:

1. Karin Svendsen ønsker velkommen og orienter om tilsynsutvalget

2. Orientering om tillitsmodellen, arbeidslag demens m.m. og den nye organiseringen av hjemmetjenesten.

Hva er erfaringene så langt?

3. Velferdsteknologi. Hvilke tilbud gir bydelen?

4. Praktisk bistand. Hvilke regler gjelder for å få bistand? Brukervalg.

5. Hvordan bedre kontakten mellom bruker og hjemmetjenesten?

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer under alle punktene.


Det er bred enighet om at eldre må få mulighet til å bo godt hjemme så lenge som mulig. Det forutsetter at hjelpetrengende eldre får tilbud om gode hjemmetjenester. På brukermøtene håper vi på å få forslag og ideer om hvordan vi kan styrke omfanget og kvaliteten på tilbudet av slike tjenester.

Knut Elgsaas

Medlem av tilsynsutvalg for hjemmetjenester i bydel Østensjø

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags