Seksjon Psykisk helse i Bydel Nordstrand arrangerer i høst på Skovheim Allsenter:

Takk bare bra kurs! 

Kurset er for personer over 60 som ikke har det så bra. 

Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner eller familie etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, dårlig søvn,engstelse eller depresjon. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.

Du får opplæring i ulike mestringsmetoder som kan gjøre det lettere å takle problemer som mange eldre sliter med. Det blir tatt opp ulike temaer som kan hindre god livskvalitet. 

Kurset er ikke en samtalegruppe hvor personlige problemer diskuteres, men opplæring og hjelp til selvhjelp hvor målet er at du skal få en bedre hverdag. 

Kurset går over 10 uker, med en kursdag av 2 timer per uke. 

Evaluering har vist at kurset har god effekt ved depresjon og bedrer kursdeltakernes livskvalitet.

Hvis du syns dette kurset høres interessant ut, kan du få en uforpliktende prat med kurslederen. 

Da kan du også få en vurdering av om kurset kan være til nytte for akkurat deg.

Ta kontakt på:

[email protected] eller 915 49 028