Mange begynner i skolekorps og lærer seg der grunnleggende ferdigheter på et instrument. Der knyttes vennskap, man mestrer sammen og for mange er det starten på en livslang og rik hobby. Det former deg som menneske og det preger livet ditt. 

Skolekorpsene har vært gjennom en eventyrlig utvikling. Tidligere var lærerne de eldste, nå er det profesjonelle fra start til mål. Fra kveldstimer til undervisning tilknytttet skoletid. Fra aspirant eller i samspillet, til aspirant-, junior- og hovedkorps. 

Dessverre  faller likevel mange fra i tenårene og dette er en stor utfordring for skolekorpsene. Årsakene er sammensatte, men det er helt naturlig at kvaliteten i korpsene stiger med høyere gjennomsnittsalder og det er til syvende og sist god kvalitet som attraherer flere yngre til både å begynne og til å fortsette. Alle som har spilt i korps vet betydningen av å ha et eldre forbilde og en ved siden av som støtter deg. Lavere snittalder virker dessverre motsatt. 

For ungdoms- og voksenkorpsene er frafallet av unge tenåringer i skolekorpsene også en stor utfordring. I dag «slåss» vi nærmest om å rekruttere nye medlemmer.  Vi kan jo selvsagt slå oss sammen for å svare på redusert rekrutteringsgrunnlag, men det sitter langt inne. Vi tror kanskje hver for oss at vi tilfører noe eget eller noe spesielt. Skaper mangfold. Ja, ja - kanskje er hvert korps viktig. Eller kanskje ikke ? Svaret på det er uansett ikke så viktig. For målet kan aldri være at færre skal få oppleve det vi som allerede spiller i amatørkorps har fått.  Vi unner alle å oppleve det fra innsiden; samholdet, inspirasjonen og mestringsfølelsen. Fellesskapet og vennskapet.

Så vi som tror og kjemper for akkurat vårt amatørkorps, blir nok fort fristet til å kjempe kampen om å få de unge til oss. Når de er færre enn før, er det fristende å knytte de til oss så tidlig som mulig. Skape bindinger og kanskje barrierer mot andre. Tror vi virkelig det virker i dag da alle kan velge hva de vil når som helst ? Men viktigere; blir vi blinde for at den yngre garde kan bli fristet til å velge bort skolekorpset sitt «for tidlig» til fordel for oss ? Glemmer eller overser vi hvilke utfordringer som forplanter seg ?

For det er krevende å drive skolekorps. Der skal man tilfredsstille lyst og behov hos alt fra åtteåringer til 19-åringer og det i konkurranse med alt annet som finnes av tilbud. 

I det lange løpet er store, gode skolekorps med jevne alderskull - helt opp til slutten av tenårene - fundamentet, ja selve livsgrunnlaget til amatørkorpsene. Vi «vinner» kanskje medlemmer fra dag til dag, men den viktige kampen er ikke løst. Vi må få flest mulig av de som spiller i skolekorps til å stå  «tiden ut». Fortsette til 19 år. Uansett hvilket korps de er i, eller vil til.

Det kan være krevende å balansere det langsiktige mot det kortsiktige, men alle amatørkorps vi møter deler dette grunnleggende synet og de supporterer skolekorpsene på ulike måter. I vårt nærområde har f.eks. Alna janitsjar i flere år arrangert musikkverksted for skole- og amatørkorpsmusikanter  en helg om høsten med avslutningskonsert. En ren inspirasjonshelg. 

De har inspirert oss i Østre Aker Musikkorps og vi gjør nå noe av det samme, men med en annen vri. Vi tilbyr alle skolekorpsmedlemmer på ungdoms- og videregående skole til å følge oss en måned.

Bli med på øvelser i november og konsert i Manglerud kirke lørdag 8. desember. Vi har med oss solist Maria Berglund og Manglerud kirke vokalgruppe og vi skal lage skikkelig julestemning.

Vi håper å gi de eldste i skolekorpsene forsterket motivasjon til å fortsette spille. Først og fremst i skolekorpset - tiden ut. Deretter gjerne i ungdoms- aller amatørkorps. Og de kan velge det amatørkorpset de vil. Tilbudet er stort.

PS. Interesserte kan bare ta direkte kontakt med oss hvis de ikke har hørt fra korpset sitt ennå.