Nordstrand Vintersport Klubb håper på mer dugnadshjelp i alpinbakken denne sesongen. Tidligere har det vært mye å gjøre for få personer.

Leirskallen skisenter drives av NVK på dugnad. De siste årene har mye av ansvaret falt på få skuldre og medført mye arbeid.

I forkant av vinteren, har lederen av Lerrskallen skisenter meldt fra om at de har behov for flere hender til å fordele oppgavene på.

Behov for mange

Jo flere, jo mindre blir det å gjøre for hver enkelt.

- Vi håper å lage en liste over dugnadspersoner og vakter som kan bidra forskjellige dager. De fleste klarer å få til noe en gang i uka, håper Rolf A. Nyhuus

Nok å gjøre

Han ramser opp en rekke områder hvor de trenger hjelp: Å legge snø, passe snøkanoner, flytte vannslanger og strømkabler.

- Snøkanonene må ha tilsyn hele tiden og frivillige som melder seg er tiltenkt vakter med folk som kan det. Det er behov for hjelp til å sikre bakken, sette master, gummimatter og sikringsnett. Når bakken er snølagt, trengs det hjelp til å passe heisen. Vi håper også på hjelp til kiosken, sier han.

- Alder ingen hindring, vi ønsker både unge og gamle velkommen. Vårt eldste medlem Ottar Vogt har bidratt med uvurderlig dugnadsinnsats for skibakken i over 50 år.

For mer info om Lerskallen skisenter se www.leirskallen.no

De som ønsker å bidra, kan kontakte oss via våre nettsider.