Nytt styre i Oppsal Arbeiderpartilag

NYTT STYRE: Knut Elgsaas (fra venstre), Maibritt Christensen, Fredrik Gullerud, Randi Vollmerhaus, Svein Arne Jentoft, Nina Johannesen og Kåre Andersen. Steinar Burås og Gina Øverås var ikke til stede.

NYTT STYRE: Knut Elgsaas (fra venstre), Maibritt Christensen, Fredrik Gullerud, Randi Vollmerhaus, Svein Arne Jentoft, Nina Johannesen og Kåre Andersen. Steinar Burås og Gina Øverås var ikke til stede. Foto:

Av
DEL

Innsendt Onsdag 12. februar avholdt Oppsal Arbeiderpartilag årsmøte i Oppsal samfunnshus.

Stortingsrepresentant Arild Grande innledet til debatt om " Sosial dumping og usikkerhet i arbeidslivet". Grande ga en oversikt over problemene knyttet til økende arbeidslivskriminalitet, nulltimerskontrakter og bruddene på arbeidsmiljøloven de senere årene. Det ble en livlig debatt om tiltak som må settes inn for å snu denne utviklingen.

Oppsallaget deltok aktivt i valgkampen i 2019, med stands, husbesøk, T-baneaksjoner med mer.

Lagets medlemmer deltar i bydelsutvalg og bydelsutvalgets komiteer, og deltar i driftstyrer i skoler og i barnehager.

Årsmøtet vedtok to uttalelser: "Styrk grunnbemanning og kompetanse i Oslos sykehjem" og "Styrk tilbudet av hjemmetjenester til eldre brukere med et omfattende bistandsbehov"

På årsmøtet ble Randi Vollmerhaus gjenvalgt som styreleder.

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags