9. mai i år var det satt av en hel dag med yrkesorientering for 9. klassinger på Nordseter skole.

Dette er et samarbeid mellom Nordseter skole og Bekkelaget Rotaryklubb - en klubb som har medlemmer fra en rekke yrkesgrupper. 

Elevene blir spurt på forhånd om hvilke yrker de ønsker å høre om og dersom det er rimelig stor interesse, så skaffer klubben folk fra de yrker som elevene er interesserte i å bli orientert om.

Yrkesorienteringen blir holdt både av medlemmer fra klubben og av fagfolk utenfra. Og yrkesspennet er meget vidt og omfattet blant annet advokat, psykolog, politi, eiendomsmegler, veterinær og mye annet.

Elevene kan etter foredraget stille mer detaljerte spørsmål om det yrke de har hørt om. Og mange av elevene  har gitt uttrykk for de satte stor pris på å få nærmere innsikt i mulige yrkesvalg.

Et typisk eksempel var en elev som hadde vurdert om juristutdannelse var noe for ham. Etter orienteringen fra en jurist som fortalte om krav til utdannelse og om mulige yrkesvalg etter juss-studiene, ga eleven uttrykk for at dette var meget interessant for ham.

Dette var femte året Nordseter skole og Bekkelaget Rotayklubb gjennomførte en slik orienteringsdag. Vårt inntrykk er at både elever og lærere er setter stor pris på en slik mulighet.

I 10. klasse skal elevene velge videre skolegang og en yrkesorientering for 9. klasse kan utvilsomt være til hjelp for elevenes valg av videre utdanning. Det gir i alle fall viktig informasjon som kan være til nytte og kanskje medføre at de får et mer bevisst forhold til det viktige valg de må gjøre det påfølgende år. Bilder: