Kantor og komponist Svein Møller hadde sitt virke i Nordstrand menighet fra 1982 til sin altfor tidlige død i 1999. I denne perioden skrev han blant annet salmer og musikk for menighetens kor og instrumentalister til bruk på gudstjenester og konserter. Musikken er senere tatt i bruk over hele landet, og flere av salmene står i Norsk salmebok.

Møller ville i år ha fylt 60 år. Dette faller sammen med at den nylig utvidede Nordstrand kirke endelig har fått sitt orgel, noe Svein Møller også var en ivrig forkjemper for.

I forbindelse med innvielsen av det nye orgelet arrangeres flere konserter i november og desember. ”Svein Møllers musikalske lek og lovsang” i Nordstrand kirke, søndag 25. November klokken 19.00, er en av disse konsertene.

Nordstrand Barne- og Ungdomskantori, tidligere og nåværende medlemmer av Nordstrand kirkekor og prosjektsangere vil delta i fellesnumre og hver for seg. Tidligere kolleger av Møller og profesjonelle musikere blir med. Eyvind Skeie er konferansier.

Billetter på ticketmaster og ved inngangen. Barn under 18 år gratis.