Oppsal Samfunnshus feirer 40-årsjubileum

Styret i Samfunnshuset. Fra venstre: Kjell T. Stokke, Peter C. Roberts, Tom Rellsve, Anne Kittelsen, Hans Chr. Apenes, Knut Elgsaas, Karin Svendsen, foran  Randi Vollmerhaus, Gretha Ristad

Styret i Samfunnshuset. Fra venstre: Kjell T. Stokke, Peter C. Roberts, Tom Rellsve, Anne Kittelsen, Hans Chr. Apenes, Knut Elgsaas, Karin Svendsen, foran Randi Vollmerhaus, Gretha Ristad Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Oppsal Samfunnshus feirer 40-årsjubileum i 2019.

Styret i Stiftelsen Oppsal Samfunnshus hadde torsdag 13. juni invitert gjester fra de faste leietakerne i Samfunnshuset sammen med ansatte og medlemmer av rådet for Samfunnshuset til en hyggelig sammenkomst for å markere at Oppsal fikk et nytt samfunnshus i 1979.

Oppsal Vel reiste i 1931 et velhus der samfunnshuset står i dag. Andelslaget Oppsal Samfunnshus ble stiftet i 1961 med medlemmer fra Oppsal Vel og lokale organisasjoner.

I 1972 brant det gamle velhuset ned, og tomten kunne brukes til et samfunnshus. En aktiv innsats fra Oppsalfolk førte til at Oslo kommune ga andelslaget støtte til å bygge et samfunnshus som stod klart i 1979.

Bruken av lokalene har vekslet litt over tid. Det har hele tiden vært en barnehage, eldresenter/treffsenter og et bibliotek i huset, og lokaler som har blitt benyttet til utleie til møter, fritidsvirksomhet og selskapelighet. Det har bl.a. vært ungdomsklubb, sosialkontor og barnevernskontor i Samfunnshuset. I dag er det et legesenter, Frivilligsentral og Café X i huset.

Oppsal Samfunnshus har de siste 10 årene stått overfor to store utfordringer; OBOS-utbygging på senteret og omdanningen fra andelslag via samvirkeforetak til en stiftelse.

I 2019 har Samfunnshuset fått en ny utfordring, men også nye muligheter. Bydel Østensjø har flyttet kontorer til Skullerud. Det er nå spørsmål om hvordan de ledige lokalene kan brukes av Treffsenteret, biblioteket, Frivilligsentralen og til å styrke tilbudet til ungdom i bydelen.

Formålet med samfunnshuset er i følge vedtektene å tilfredsstille lokalmiljøets behov for lokaler til møter, fester og annen fritidsvirksomhet samt sosiale og kulturelle behov.

Styreleder Knut Elgsaas kunne i sin festtale slå fast at Samfunnshuset oppfyller dette formålet, og at Samfunnshusets økonomi er god. Bygning og lokaler og inventar er godt vedlikeholdt. Det er et klart mål for styret og rådet at Oppsal Samfunnshus fortsatt skal være et godt samfunnshus og kulturhus for innbyggerne på Oppsal og i Bydel Østensjø.
 

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags