Mandag 22. januar avholdt Østensjø SV årsmøte. Som ny leder ble Hans-Petter Aas valgt. Hans-Petter er tidligere mangeårig leder av Oslo SV, og leder for Oslo og Omland Friluftsråd.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Det er mye spennende som skjer i SV for tiden. Partiet er i vekst, vi får mange nye medlemmer, og det er positivt at SV utgjør en del av flertallet både i Oslo Kommune og i Bydel Østensjø.

- Det viktigste for meg er å få gjort noe aktivt og konkret med barnefattigdommen i Østensjø. Vi må sørge for at også de som kommer fra familier med dårlig økonomi får delta i de samme aktivitetene som andre barn deltar på. Og vi må sørge for at vi har gode offentlige tilbud som treffer gruppen.

- Jeg er engasjert i friluftslivsarbeid og mener det er viktig å få flest mulig til å bruke de fantastiske mulighetene som ligger i Marka og i de andre friområdene våre. Jeg gleder meg til å gå løs på oppgaven, sier en engasjert Hans-Petter Aas.

Det nye styret til Østensjø SV består av følgende personer:

  • Hans-Petter Aas - leder
  • Ann Nordahl
  • Steinar Fuglevaag
  • Susana Escobar
  • Tom Rellsve
  • Tone Salthe
  • Vegard Løvå