En vakker maihelg var et lite lokalmiljø på Munkerud på Nordstrand samlet til felles dugnad - kamp mot brunsneglene!

De siste årene har det vært stadig flere av dem; slimete, plantespisende snegler som formerer seg enormt og raskt, og som for lengst har tilpasset seg det norske klimaet. Mange av oss har merket disse i hagene sine, både fordi de oppleves som ekle, og fordi de gjør stor skade på planter. I sine opprinnelige habitat oppleves de ikke plagsomme, men i Norge har de få naturlige fiender og sprer seg dermed svært raskt.

I området der vi bor har vi heldigvis ikke oppfattet problemet som ekstremt, men når man leser og ser hvor store problemer andre har, ble vi enige om at det er en god ide å ta tak i problemet før det blir for stort. Ved å gå sammen i et område vil tiltakene ha bedre effekt enn om enkeltpersoner gjør tiltak hos seg spredt over tid. Vi var derfor fire ildsjeler som gikk sammen for å planlegge og organisere en felles dugnad for området vi bor i.

Vi bestemte oss for å teste i et begrenset område der de fleste av oss bor, dvs i et sameie med litt over 40 boenheter. I tillegg inkluderte vi de nærmeste naboene til å delta. Totalt ble ca 60 boenheter og hager invitert til å delta. Informasjonen ble spredt via en egen Facebook-gruppe (Sneglekamp i Dumpa 2018) og ark som vi fordelte i alles postkasser. Vi satte av to kvelder; søndag kveld og mandag kveld; slik at deltakerne hadde litt fleksibilitet til å komme når det passet.

Etter å ha vurdert ulike tilnærminger, ble vi enige om å bruke «Konnerudmetoden». Denne metoden utnytter det faktum at brunsneglene er kannibaler. Ved å bruke en snegletiltrekkende åte kombinert med nematoder vil sneglene tiltrekkes av og spise åten, og derigjennom bli infisert med nematoder. Nematoder er ringormer som skiller ut en bakterie som gjør at sneglene slutter å spise og etterhvert blir syke og dør. Døde snegler blir de spist av andre snegler - og slik videreføres smitten. Metoden er videreutviklet etter «Kannibalmetoden», men krever ingen håndtering eller klipping av snegler. Noe som er praktisk når man skal samle mange mennesker til en dugnad!

I forkant av dugnaden kjøpte vi inn nødvendige ingredienser, fikk låne nødvendig utstyr og fordelte ansvar på oss som organiserte.

Snegleåten bestod av en blanding av Nemaslug, mask, ølgjærsuppe og vann. Masken og ølgjæren har som formål å tiltrekke seg snegler, vannet bidrar til riktig konsistens og Nemaslugen er det som tar livet av sneglene. Mask er kornavfall som er til overs etter ølproduksjon, og vi fikk hente dette gratis hos Grünerløkka Brygghus. Nemaslug utgjorde vår hovedkostnad, og vi kjøpte kun to brett til hele dugnaden. Vi fikk låne tilhenger til å frakte masken med, da vi trengte ca 600 liter mask. På de to dugnadskveldene fikk vi låne sementblander av en nabo, samt utstyr som spader, bøtter, murerkar etc. Vi kjøpte inn engangshansker som vi delte ut til alle deltakerne.

Vi hadde et mål om at det måtte være så enkelt og raskt som mulig for alle å delta.

Før deltakerne kom, gjorde vi derfor klar en flytende Nemaslugblanding, slik at det gikk raskt å lage og dele ut den endelige åten til alle etterhvert som de kom for å delta i dugnaden. Vi bad alle om å ta med en vanlig bøtte, og delte ut engangshansker de kunne bruke for å unngå søl. Vi ga informasjon både i forkant og når de hentet åten om hvordan åten skulle legges ut.

Alle fikk ca 5 liter åte til egen eiendom, som de skulle lage små «tennisballer» av og plassere i le jevnt fordelt utover eiendommen. Ettersom de fleste deltakerne bor i sameiet, fikk vi støtte fra styret som dekket kostnadene, slik at åten var gratis for alle som bor i sameiet. For øvrige deltakere var det en symbolsk pris på 50 kr for 5 liter åte.

Totalt deltok litt over 40 stykker, pluss at flere tok med og la ut for sine bortreiste naboer. Alt fra småbarn til pensjonister deltok. I tillegg til beboere i sameiet og de nærmeste naboene, kom også personer fra Sæter, Holtet og Prinsdal! Utrolig morsomt at ordet hadde spredd seg så mye, at folk deltok «langveis fra»!

Dagene før og etter dugnaden har vært svært varme med minimalt med nedbør. Vi hadde dog noe nedbør under/etter andre dugnadskveld.

Vi er spente på om det tørre været i etterkant påvirker effekten av arbeidet, men det er for tidlig å si noe om det nå. Vi er spente på å følge med når temperaturen synker og det kommer litt mer regn. Vi håper at dette gir ønsker effekt for sommeren, og er klare for oppfølgingsdugnad til høsten eller neste vår for enda større effekt!