Ukene 48 og 49: Vi har gjennomført to flotte uker her ved Hellerud videregående skole med praksisdager i murerfaget for elever på videregående skoler. Elevene som har vært med på ukene har vært svært fornøyde og satte pris på fordypningen de fikk i faget.

To uker hvor vi har forsøkt å få fram noe av bredden i faget, faget er ikke bare å legge en stein etter den andre men så mye mer.

Litt av alt

I to uker har elevene fra Hellerud og Kuben satt opp et murstykke i verkstedhallen. Stykket har bestått av muring av ett hjørne i lettklinkerblokker som ble pusset og flislagt på den ene siden og teglsteins-forblendet på den andre. En forenklet konstruksjon, men ikke ulik den du finner på byggeplassene i Oslo. Eleven har fått være med på brenning av kalkstein, lesking av denne samt sett at av denne kalken kan vi lage mørtel på gamlemåten. Mørtel og metoder som brukt på mange av Oslos teglsteins-bygårder fram til ca. år 1900.

Midt oppi alt dette fikk vi også tid til å se på gipsmakerfaget, nær beslektet med murerfaget. Gipsmakerfaget appellerer til det kunstneriske i fagene da dette i likhet puss og trekninger på eldre bygårder, også dreier seg om forming og utsmykning, det og ha øye for proporsjoner og de gode former.

Gode hjelpere

Det har vært en fyldig stab og hjelpeapparat rundt elevene på VG1, ”Oldtimers” som de kaller seg, Murmestrene Knut Fjeld, Jan Gunnar Molde og Arild Levernes stilte opp som hjelpere og oppmuntrere for elever. De representerer også de leverandørene, Einar Stange a/s og Fagflis as, som kommer med materialer og verktøy. Et flott samarbeid mellom skole og næringsliv. Murmester Terje Berner kom også innom med det kunstneriske og historiske innslaget med kunnskapene om kalk og kalkbrenning til legging av gipsmaske på en fellesfaglærer. Vellykket samarbeid.

Rekruttering til faget

Vi ser at murerfaget og generelt yrkesfagene har liten rekruttering, på byggeplassene er det mye innleid arbeidskraft, men dette er ikke nok skal vi klare alt arbeid som står foran oss. Bransjen, opplæringskontoret for murerfaget og skolen gjør ett fellesløft for å få opp søkningen. Her er det plass til alle og faget, fagene byr på mange spennende oppgaver.

Fra en elev om faget

– Jeg har alltid likt å jobbe med hendene, og som murer får jeg det, samt at det er et kreativt yrke. Det blir en kunstart, sier Knut Vinje (18), som går i andre klasse på yrkesfaglinja på Hellerud videregående skole.

Egentlig går han tømrerlinja på Kuben, men er nå på Hellerud for å lære enda mer om murerfaget.

– Der fikk jeg en oppgave med å flislegge et bad, og jeg syntes det var kjempegøy, og fikk lyst til å begynne med det. Jeg har også fått lov til å være mye ute i bedrift i tillegg til skolen, sier han.

– Jeg synes det å jobbe med tegl, som jeg driver med nå er veldig spennende. Tegl er noe som synes, og det er et kreativt materiale å jobbe med, sier han, og sørger for at rekka med teglstein er dønn rett.