Stor takk til Mr. Glenn Wright Holt som mer eller mindre på egenhånd har holdt Munkisen, skøyteisen ved Munkerud skole, åpen medio desember til ultimo mars.

Det har vært dager det ikke har vært like fristende å prioritere isen i tillegg til arbeid, kone, tre små barn, verv i NIF m.m. Men en utrettelig Mr. Wright Holt er observert sent og tidlig i allslags vær.

Sesongens store mengder snø har i ingen grad bidratt til å gjøre dette til venstrehåndsarbeid. En kjempeinnsats til stor glede for elever, barn og voksne i området.

På bildet ser vi Wright Holt og hans yngste sønn Henrik i sving helt i starten av desember.