Til minne om Bjørn Jan Lie

Av
DEL

Minneord Det var med dyp sorg at budskapet om Bjørn Jan Lie sin bortgang 16.4 ble meddelt oss.

En god venn fra ungdomstiden og en dyktig kollega tok farvel med denne verden i en alder av snart 75 år. I mer enn 30 år var han almenpraktiserende lege i Bydel Søndre Nordstrand, først på Åsbråten og senere på Holmlia.

Hans rolige vesen og faglige dyktighet gjorde ham til en populær og ettertraktet lege som pasientene fort lærte å kjenne og bli glade i.

Som lege hadde Bjørn Jan en beundringsverdig evne til å lytte, sette seg inn i sine pasienters plager og bekymringer, samt dele deres sorger og gleder. Dette kom også hans venner til gode.

Hans alltid tilstedeværelse og imøtekommenhet gjorde ham til en lege og venn helt utenom det vanlige.

For Bjørn Jan betydde dette at arbeidsdagene som regel ble lange. Hans interesse og omtanke for andre mennesker var grenseløs. Alle var like verdifulle og han fikk alltid frem det beste i oss alle, som venn eller pasient.

For Bjørn Jan var det å kunne være til hjelp og trøst for pasientene sine forbundet med stor arbeidsglede og egen tilfredshet. I legerollen fikk Bjørn Jan bruke alle de gode egenskapene som han var i besittelse av; samvittighetsfull, kunnskapsrik, medmenneskelig, pliktoppfyllende.

Han var usnobbete av natur, behandlet alle pasienter med respekt og et åpent fordomsfritt sinn. Han hadde alltid et lunt glimt i øyet og et smil på lur.

Som venn stilte Bjørn Jan alltid opp i enhver situasjon og til enhver tid. Ordet nei var et fremmedord i hans vokabular.

Våre mange gode samtaler på alle plan på våre utallige turer til alle årstider i Hvervenbukta vil bli sterkt savnet, ikke bare av oss, men også av alle hans andre venner og tidligere pasienter som han møtte der.

Turene var til gjensidig glede, noe som Bjørn Jan også ga uttrykk for og visste å sette pris.

I takknemlighet over å ha lært Bjørn Jan å kjenne, som det gode og varme mennesket han, var lyser vi fred over hans minne.

Våre tanker går til hans kone Astrid, deres fire sønner Christian Magnus, Bjørn Fredrik, Erik Andreas, Sverre Olav og øvrige familie.

Børge Tryving
Harald Fadum

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags