Restaurerer slåtteng på Ulsrud

Deler av dugnadsgjengen på Ulsrud. Både lokale og langveisfarende deltok.

Deler av dugnadsgjengen på Ulsrud. Både lokale og langveisfarende deltok. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MittnobladLørdag var det dugnad for å slå deler av slåttengen ved Ulsrud t-bane. Frivillige fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og lokallaget til Naturvernforbundet Oslo sør deltok på dugnad for naturen.

- Vi slår for å ta vare på en truet naturtype som inneholder mye naturmangfold. Engene som er åpne med mye lys er viktige for blomsterplanter og insekter. Vi slår for å ta vare på blomsterengene, sier Siri Khalsa som er biolog og prosjektleder for NOAs kulturlandskapsprosjekt.

Slåttenger er ugjødsla blomsterenger der arealet slås minst en gang hvert år. De inneholder et hav av blomsterarter og er svært viktig for bier og insekter. Moderne jordbruk, gjødsling og nedbygging gjør at slåttenger er blitt sjeldne i dag og tilsvarende blomstene og insektene som bor her. Mange velkjente medisin- og krydderplanter vokser i slåtteng. Bevaring av slåttengene er også et ledd i å motvirke tilbakegangen av humler og bier i Norge.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus jobber for å bevare flere slåttenger i de to fylkene og har et eget kulturlandskapsprosjekt. Gjennom prosjektet forvalter de utvalgte slåttenger hvor de slår årlig for å bevare det biologiske mangfoldet. I tillegg er det mange steder viktig å fjerne fremmede og såkalte svartelista arter, planter som fortrenger det lokale mangfoldet av engblomster.

- Slåttearbeidet gjøres med frivillig innsats og vi vil gjerne ha med oss flere. Slått er moro for alle som liker blomsterenger og ønsker å lære mer om hvordan vi tar vare på disse. I tillegg er det god trim, sier Siri Khalsa.

Slåttengene er levende kulturminner og gjenspeiler historie og tidligere gårdsbruk. I tillegg er blomsterengene flotte å se på og gir trivelige nabolag.

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags