Bekkelaget Rotaryklubb har en sentral rolle i et prosjekt for å skaffe rent drikkevann til tusenvis av skoleelever på Vestbredden. Rent vann kan være forskjellen på liv og død, derfor er adgang til rent vann en menneskerett.

Sammen med norske, internasjonale og lokale Rotary-klubber har derfor Bekkelaget Rotaryklubb satset på å hjelpe 50 skoler på Vestbredden med å skifte ut vanntanker, rør og drikkefontener.

På den måten lever vi opp til vårt motto "to make a difference".

Gjennom helhjertet dugnadsinnsats hver sommer under Norway Cup har klubben nå vært med på å finansiere tre større prosjekter blant palestinske barn.

Interessen for å delta i slike prosjekter har vært økende, og i tillegg til støtten fra andre rotarianere fikk vi denne gang også kjærkommen støtte fra Kirkens Nødhjelp.

Og Rotary sentralt «matcher» bidragene fra klubber og frivillige slik at innsatsen til slutt blir vesentlig høyere enn summen av enkeltbidrag.

At prosjektene virkelig betyr en forskjell har klubbens medlemmer kunnet slå fast ved hyppige besøk til området der menneskene til tross for en komplisert hverdag forsøker å leve et verdig liv.

Og der kan rotarianere fra Bekkelaget og andre steder bidra.