Hver morgen står rektor Geir Farstad Pettersen i trappen på Munkerud skole, for å hilse på elever og foreldre. Ti-femten minutter står han der. Han er overbevist om at det er tid han får igjen for.

På Mortensrud skole arrangerer lærer Prathayini Thayaparanathan spakveld for jenter og mødre. Hun hadde merket gnisninger i klassemiljøet og koblet på foreldrene. Samtidig blir foreldremøter i småskolen holdt med barna til stede, blant annet så barna kan oversette for foreldrene. Skolefrokost, aktiviteter på ettermiddagen, åpen skole i ferier og sosionomer inn i miljøterapeutstillinger er andre ting Mortensrud gjør for å øke trivsel og unngå mobbing.

Det de slutter å gjøre er egentlig like interessant. Før håndterte skolen mobbing ved å reagere på mobberen. Først da de begynte å bygge vennskap mellom barn og familier i tillegg, snudde mobbetallene. Det samme sier rektor på Stenbråten skole, som sammen med Mortensrud hadde skyhøye mobbetall. Det handler om forebygging og relasjonsbygging, forklarer rektor på Stenbråten skole, Lene Fosser Minge.

Nordstrands Blad har hatt en rekke artikler om mobbing. I Oslo sier åtte prosent av syvendeklassingene at de blir mobbet to-tre ganger i måneden, eller oftere. Det kommer frem i den siste Elevundersøkelsen, som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet. Elleve skoler i vårt område har høyere mobbetall enn dette. Da vi skrev om resultatene, var flere rektorer tydelige på at det kan være feilmarginer fordi en del barn ikke deltok på grunn av pandemien.

Det er viktig å huske på at de aller fleste barn har det bra på skolen. De blir ikke mobbet. Samtidig er Elevundersøkelsen en mulighet for barna til å si fra om mobbing og trivsel. Den har barna brukt. Flere sier at de ikke har det så greit. Da skal vi lytte. Som voksne er det vårt ansvar å gjøre noe med det.

Og derfor står rektoren på Munkerud i trappen hver eneste dag. Han ser hvert av barna som løper inn på skolen den dagen, eller barnet som ikke har så lyst til å slippe mammas hånd. Det er en symbolsk handling, men vi vet alle hvor viktig det er å bli sett. Det står rektorer og lærere på en rekke skoletrapper, eller de jobber forebyggende på andre områder, som gjengen ved Mortensrud og Stenbråten skoler. Det er grunn til å heie ekstra på dem.

Jeg sender også en takk til alle foreldre som arrangerer klasseturer, vennegrupper og som ikke holder enkeltbarn utenfor ved bursdager. Det er viktig å merke seg at mobbetallene på flere av skolene gikk ned da foreldrene kom på banen. Vi har alle et ansvar.