Regjeringen sørger for å gjenåpne 9 tjenestesteder med nye politistillinger. Kontorene ble lagt ned av forrige regjering.

Siste det var et lokalt politikontor i Søndre Nordstrand var frem til årsskifte 2017–2018. Da hadde den ikke vært operativ på mange år, men kun et kontor.

– Men vi styrker beredskapen på Søndre Nordstrand og spesielt på Holmlia, sa stasjonssjef John Roger Lund til Nordstrands Blad i 2017.

I etterkant av dette har politiet vært til stede med mobile politiposter både på Holmlia, Prinsdal og på Mortensrud.

Varslet reversering

Reverseringen av kutt i politikontorer har vært varslet. Den kommer etter at nærpolitireformen reduserte antall tjenestesteder. Norge gikk fra 340 til 217 tjenestesteder, reformen ble gjennomført av Solberg-regjeringen.

Jobben med en politireform startet etter at 22. juli-kommisjonen anbefalte det. Resultatet ble nærpolitireformen som nedprioriterte fysiske kontorer, men hadde som mål å få aktivt politi nærmere folk.

Flere politikontorer ble nedlagt etter mye bråk. 72 av 126 berørte kommuner sendte formell klage til Politidirektoratet.

– Riktig med nytt tjenestested på Mortensrud

På pressekonferansen fredag morgen sier Mehl at de har fått mange innspill. På direkte spørsmål om hvorfor akkurat Mortensrud er på listen svarer justisministeren:

– For Sp og Ap er det viktig at vi styrker både by og distrikt. Mange bydeler i Oslo opplever også utfordringer med at politiet er for langt unna i hverdagen. Det kan være at de kommer raskt, men det er viktig at politiet har tid til å jobbe forebyggende, være synlig over tid, gjøre seg kjent med lokalsamfunnene og bygge relasjoner. Derfor mener vi det er riktig at vi også etablerer et nytt tjenestested på Mortensrud i Oslo.

– En gledelig nyhet

I Søndre Nordstrand er de glade for at justisdepartementet har lyttet til deres ønsker om en egen post. Leder av byutviklingsutvalget, Ola Mannsåker, sier det er en gledelig nyhet.

– Det er veldig gledelig. Dette er noe jeg og et samlet BU har vært opptatt av. Vi reiste vår bekymring i et møte i justisdepartementet i desember 2020. At de nå velger å være enda mer tilstedeværende med et lokalkontor er viktig for oss og de som bor her, sier Mannsåker.

– Jeg tror det vil være veldig positivt for utviklingen vi har sett her. Det å få reetablert en politipost betyr mye for trygghetsfølelsen til innbyggerne våre.

Han mener det er en skikkelig gladsak og at det å få politiet enda tettere er viktig for det forebyggende arbeidet.

– Det er vanskelig å jobbe godt forebyggende i bil. Det vi har ment er at politiet må ha fast tilstedeværelse, også uten for bilene.

– Vil heller bruke pengene på økt patruljering

Meningene om ny lokal post på Mortensrud har vært delte. Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpnet et lokalt jobbsenter på Mortensrud i november 2021 sa han at det var et ledd i å trygge befolkningen. Da mente han det ikke var nødvendig med en egen politipost her.

– Jeg tror det kan være litt avsporing at man vil ha en politipost på Mortensrud. Det å ha tilstedeværelse, det å ha politi som har kunnskap om det som foregår her er viktigst. Både det å drive kriminalitetsforebyggende arbeid, men også det å drive med våpenkontroll, ransaking og det å være til stede er aller viktigst. Det er ikke bygget i seg selv som er det viktige. Det er tilstedeværelse og kunnskapsrike politifolk som vet hva som foregår i området som er viktigst, sa Johansen i 2021.

Også Politiets Fellesforbund mener det er feil å bruke penger på nye tjenestesteder i politiet.

– Intensjonen er bra, men vi har frarådet å opprette nye enheter med den økonomiske situasjonen som er nå, sier Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund til NRK.

– Vi vil heller bruke pengene på økt patruljering og økt forebygging ute blant folk.

Et bygg eller kontor koster penger, sier Skatvold til kanalen.

–Vi mener dessuten pengene her til disse nye stedene er omfordeling fra noe annet. Det er egentlig et dårligere politibudsjett pga. prisvekst og andre forhold.

Saken oppdateres!