I år var det ungdommene fra Mortensrud Fellesskap som mottok heder, ære og en stor takk for sitt viktige engasjement i bydelen.

Mudassar Mehmod og Ismail Basir fra Mortensrud Fellesskap er svært glade for Vær Stolt-prisen og sier at det er fint å bli anerkjent for det arbeidet man gjør.

– På sikt skal vi jobbe mer på tvers av bydelen og samkjøre engasjementet mot et felles mål. Prisen er en motivasjon for oss til å gjøre en enda bedre jobb og være gode rollemodeller for de yngre, sier de to i en pressemelding til Nordstrands Blad.

Prisen ble delt ut i lokalene til Vær stolt-festivalen på Holmlia senter.

Dette var syvende gang festivalsjef Ove Bevolden kunne hedre lokale ildsjeler.

– Det er mange aktører etter hvert som gjør en god jobb for et bedre nærmiljø, og vi er glade for alle tips om verdige mottakere, sier Bevolden. Han opplyser at de i år var særlig glade for å få en fyldig nominasjon fra Mortensrud.

– De fleste tidligere mottakere kommer fra Holmlia, det henger nok sammen med at Vær stolt-festivalen gjennomføres her, men vi har alltid et ønske om å samarbeide på tvers av bydelen. Særlig i år passet det bra å gi en heder til Mortensrud. Ungdommene der har opplevd mye, da er det godt å se at de ikke gir opp, men jobber engasjert for et trygt og godt lokalmiljø, sier Bevolden.

Fakta om Vær stolt-prisen

Vær stolt-prisen går til den eller de som:

 • har gjort en særlig innsats overfor andre
 • har gjort en særlig innsats overfor seg selv og oppnådd store resultater
 • opptrer som en særlig god rollemodell
 • setter lokalmiljøet i et positivt lys
 • er med på å gjøre en forskjell
 • lokalmiljøet med rette kan være stolte av

Mottakere av Vær stolt-prisen er:

 • Nauy Vu Nguyen (2015)
 • Martin Kvernbekk (2016)
 • Bydelsvertene (2017)
 • Yvan Bayisabe (2018)
 • Dugnadsbrødrene (2019)
 • Holmlia junior (2020)
 • Mortensrud Fellesskap (2021)