– Nå gjenstår bare å rigge ned en kran, og å rydde og feie området. Vi ligger altså litt før skjema og vil åpne Østensjøveien i god tid før morgenrushet tirsdag, sier prosjektleder Henning Johnsen til Nordstrands Blad mandag 13. februar.

Sporveiens innløft av nye Bryn bru startet sist mandag, da man stengte Østensjøveien for å rigge opp kranene som skulle løfte inn de ulike elementene til brua. Natt til onsdag ble den første stålseksjonen på 80 tonn heist inn, og natten etter kom den andre seksjonen på 40 tonn på plass.

– Fikk gjennomført uten problemer

– Natt til torsdag var det mye vind og kraftige vindkast, så det var lenge usikkert om vi kunne gjennomføre løftet som planlagt. Heldigvis lå det kritiske løfteområdet litt i le slik at vi fikk gjennomført løftet uten problemer, forteller prosjektlederen til Sporveien.

I helgen ble så 27 prefabrikkerte betongelementer på 16 tonn hver heist inn mens T-bane- og togtrafikken var stengt, og det var buss for bane forbi anleggsområdet. Det var presisjonsarbeid hvor elementene måtte passe perfekt inn på boltene på stålbrua.

– Grunnet stor risiko ved tunge løft kunne disse kun utføres uten trafikk på t-banetrafikk, vegtrafikk eller gods- og persontransport på toglinjen som går under Bryn bru. Med disse hensynene ivaretatt hadde vi bare et definert tidsvindu for å få utført løftet, men med god planlegging i forkant holdt det med god margin, sier Johnsen.

Stenger på nytt

Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye den siste delen av Østensjøbanen, mellom Brynseng og Hellerud. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926, og den nye Hellerudtunnelen på 385 meter vil gi mulighet for høyere hastighet. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Nordstrands Blad har fulgt arbeidene med Østensjøbanen og byggingen av tunnelen tett, og har tidligere skrevet om at Østensjøveien stenges flere ganger i første kvartal i 2023.

Den vellykkede operasjonen gjør at Sporveien nå kan rette blikket fremover mot neste milepæl i Østensjøbaneprosjektet – nemlig støp av Østensjøveien bru. Dette vil etter all sannsynlighet skje i starten av mars, og vil medføre helstengning av Østensjøveien like nedenfor Høyenhall T-banestasjon.

– Under støp av brua må all trafikk under stenges, også for myke trafikanter. Vi jobber med å finne best mulig løsninger for syklister og gående. Stengningen vil påvirke trafikken antatt fra fredag og litt ut over i påfølgende helg . Jo varmere det er i været, jo raskere vil støpet og påfølgende herding skje, sier Sporveiens prosjektleder.

Johnsen sier Sporveien vil informere beboere direkte gjennom SMS, og på sporveiens hjemmeside, hvor Østensjøbanearbeidene har en egen prosjektside med oppdatert informasjon.

– Vi må si takk til alle som er berørt av arbeidet vårt. Folk har tatt stengningen med godt humør, og forstår at det er nødvendig for å gjøre jobben.