(Avisa Oslo) For halvannet år siden startet arbeidet med en ny, nasjonal merkeordning for kildesortering i Norge. Bakgrunnen er et ønske om å få lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje – og en felles ordning for alle norske kommuner.

Ny farge for plast

Tidligere i år ble de nye symbolene og fargene presentert, og nå vil endringen snart bli tydelig for beboere i Oslo. I løpet av desember vil nemlig de blå posene for plastavfall gradvis bli erstattet med lilla poser.

– Den lilla posen vil bli synlig for folk flest når vi nærmer oss desember. Da begynner den å dukke opp i butikkene, og vi vil begynne å fase ut den blå posen, forteller pressekontakt i Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen.


Han forteller at i en overgangsperiode vil de blå og lilla posene fungerer sammen, slik at ingen poser går til spille.

– Mange husstander og butikker har lagre med blå poser som skal tømmes, så i en periode kan man bruke begge to, men på sikt vil det kun være lilla poser til plastavfallet, sier han.

– Det viktigste er at man ikke kaster de blå posene, men bruker de til det er tomt, legger han til.

Varer, containere og søppelkasser merkes

Oslo kommune vil gå ut med mye informasjon om den nye merkeordningen i november og de neste månedene. Noen steder har det allerede blitt endring; containere for glass- og metall har fått ny merking og om du ser på noen varer i butikken vil også de ha fått ny merking som viser hvordan emballasjen skal sorteres.

Det er non-profit stiftelsen LOOP og Avfall Norge som står bak den nye ordningen i samarbeid med over 50 aktører fra kommunale og private selskaper.

På sine nettsider skriver Loop at merkeordningen for kildesortering er basert på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. Målet er å legge til rette for et felles nordisk system.

De tror tiltakene vil bidra til å nå målene om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 og samtidig effektivisere kommunenes avfallshåndtering og styrke næringslivets grønne konkurransekraft, skriver Avfall Norge.

– En ny felles merkeordning er et stort løft for bransjen, og et godt eksempel på hva samarbeid på tvers kan skape. Det har vært et etterlengtet prosjekt, og vi er stolte av resultatet, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Likt i hele landet

Totalt er det rundt 80 nye symboler som skal innføres, men det viktigste for folk flest er å lære seg fargekodene. Papp, papir og kartong er blå, mens matavfall er, som Oslos befolkning er vant med, grønn. Plast er lilla, og avfall som merkes med symbol for farlig avfall er rød.

Men hvorfor kunne ikke plast fått fargen blå, slik vi kjenner i Oslo?

– Det er et spørsmål vi har fått mange ganger, men dette er et system som er forskjellig fra kommune til kommune. De fleste norske kommuner har ikke systemet vi har i Oslo, med blå pose til plast, og siden dette er et system som skal være nasjonalt og som er adaptert fra Danmark må vi nesten forholde oss til det, avslutter Bakke Fredriksen.