(Avisa Oslo): Fra skoleåret 2019/2020 har det vært gratis deltidsplass for 1.-klassinger i hele Oslo.

Bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand har i samme tidsperiode hatt gratis deltidsplass for 1–4. trinn.

Nå utvides ordningen slik at alle elever i Osloskolen til og med 3. klasse får gratis deltidsplass.

Med en deltidsplass kan barnet være på aktivitetsskolen tolv timer i uken. Det er skolen som avgjør organiseringen.

Barnet kan også være på AKS to dager per uke i skolens ferier, samt en halv dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.

Deltakelsen har økt

Ifølge Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap har deltakelsen på AKS på noen skoler økt fra 50 til nærmere 100 prosent etter at deltidsplass ble gratis i 2019.

  • I 2021 gikk 91 prosent av alle førsteklassinger i Osloskolen på AKS, noe som er en økning fra 76 prosent før man gjorde deltidsplass gratis. Man ser spesielt en tydelig økning i levekårsutsatte områder.
  • I år har så langt 5.456 førsteklassinger, 6.250 andreklassinger og 6.154 tredjeklassinger søkt på AKS i Osloskolen. Det vil si at foreløpig 17.864 elever skal starte på AKS.
  • Det er fremdeles mulig å søke, og tallene er derfor ikke endelige.

– Effektivt grep mot ulikhet

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener ordningen er viktig for lommebøkene til småbarnsfamilier.

– Gratis AKS er spesielt viktig med dagens høye priser på alt fra mat til strøm. Vi vet at mange familier sliter med å få endene til å møtes. Ved å gjøre AKS gratis fjerner vi en økonomisk belastning fra småbarnsfamilier, og sikrer at AKS blir tilgjengelig for alle barn, sier Eidsvoll.

Ifølge Eidsvoll har gratis AKS vært en suksesshistorie. Hun viser spesielt til økt deltakelse i levekårsutsatte områder.

– Det er et effektivt grep mot økende ulikhet i Oslo, og jeg er stolt over at ordningen nå gjelder enda flere barn.

Regjeringen har nå gått inn for gratis AKS for alle på 1. trinn i Norge.

– Jeg håper at de følger etter Oslo og også gjør AKS gratis for flere trinn, sier byråden.

– Hvilke ambisjoner har byrådet for å utvide tilbudet ytterligere?

– Gratis AKS til alle på 1.–3. trinn i Osloskolen er utvilsomt en viktig satsing for byrådet. Vi har ambisjoner om en videre utviding av ordningen med gratis deltidsplass.