Den observante leser har kanskje allerede lagt merke til at den nye trikken SL18 har vært å se på Ekebergbanen helt opp til Sæter og Ljabru de siste dagene.

Jan Rustad i Sporveiens kommunikasjonsavdeling forteller at det medfører riktighet.

– SL18 blir å se på Ekebergbanen i noen dager til i denne omgang – frem til og med fredag førstkommende.

Dette er et ledd i prøvekjøring på linjene 12 og 19. Deretter skal den nye trikken over i andre typer utprøving i sommer.

– Videre innfasing av SL18 begynner tidlig i høst, der vognene suksessivt vil ta over plassen til de eksisterende vogntypene. Slik det nå ser ut vil de ankomme Oslo i en rate på én til to i måneden, opplyser Rustad.

Trikkene ankommer i to deler, og det vil ta rundt to uker per trikk og montere dem sammen og klargjøre dem for trafikk.

Slik er de nye trikkene

Oslo har bestilt 87 nye trikker som etter planen skal være i trafikk innen utgangen av 2024.

Trikkene vil settes gradvis inn i trafikk, og vil erstatte alle av dagens eldre trikker.

For passasjerene vil det både merkes at trikken er utformet med hensyn til alle, slik at det ikke er noen høyder eller trapper. Den skal også være langt stillere i enn sine forgjengerne.

Halvparten av de nye trikkene skal parkere på den nyrenoverte trikkebasen på Holtet.