Natt til fredag 3. mars starter arbeidet med å støpe nye Østensjøveien bru. Det betyr at fra grytidlig fredag morgen er Østensjøveien helt stengt for alle trafikanter. Dermed må alle som kjører, går eller sykler Østensjøveien til Brynseng finne alternative løsninger.

Det er Sporveien som skal støpe T-banebroen. Henning Johnsen, prosjektleder i Sporveien for Østensjøbaneprosjektet, forteller at de er helt nødt til å stenge veien av sikkerhetsmessige årsaker.

– Ingen kan passere under brua mens den støpes av sikkerhetshensyn. Men vi lover å åpne straks det er forsvarlig, sier prosjektlederen.

Når broen støpes fredag skal rundt 150 lastebillass med over 1000 kubikkmeter betong fraktes til anleggsområdet. Under arbeidet kan ingen oppholde seg under det nye broelementet. Johnsen forklarer at de også må holde veien stengt mens betongen stivner.

Dermed blir Østensjøveien stengt i tre dager, fra og med fredag morgen og til og med søndag 5. mars. Fra mandag 6. mars skal det etter planen være klart for ferdsel igjen.

Gratis T-bane forbi anleggsområdet

I forbindelse med Østensjøbaneprosjektet har det også tidligere vært nødvendig å stenge veien, som da Sporveien heiste ut den 100 år gamle Bryn bru i oktober og den nye brua kom på plass i februar.

Men de gangene kunne man holde fortauet åpent for mye trafikanter. Denne gangen var ikke det mulig, så derfor må også fotgjengere og syklister finne alternative ruter forbi anleggsområdet.

– Når vi stenger Østensjøveien natt til fredag er ikke de alternative rutene gode nok for syklister, barnevogner eller rullestolbrukere. Enten ble det en omvei på flere kilometer, eller så må man gå en sti og en trapp ned via Fagerlia. For mange myke trafikanter blir det vanskelig å komme seg fram, sier Henning Johnsen.

Bildene nedenfor viser at den alternative gangveien absolutt ikke er for alle.

Én løsning kan være å ta T-banen mellom Høyenhall og Brynseng. Ruter lar alle myke trafikanter ta T-banen forbi sperringene gratis mens brua støpes.

Merk at det kun er gratis å reise mellom Høyenhall og Brynseng i disse dagene. På alle andre strekninger må du ha gyldig billett.

Selv om man kan kjøre T-bane gratis mellom Høyenhall og Brynseng, vil Ruter advare om at det kan bli fullt i rushtiden.

– Særlig fredag blir kritisk. Da er det normal rushtrafikk og selv om man kan ta med sykkelen gratis mellom disse to holdeplassene, er det jo begrenset hvor mange det er plass til, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Har man barnevogn eller sykkel med seg, kan det med andre ord være lurt å unngå rushtidstrafikken hvis man kan.

Skilting og omkjøring for biler og busser

Det vil skiltes med omkjøring for de som kommer kjørende og syklende. De som bor i nærområdet vil også få et SMS-varsel om stengingen.

Merk at busslinje 23 får omkjøring i disse dagene. Det gjelder også nattbussene som kjører Østensjøveien, linje 3N og 4N.

Busslinje 24 vil styrkes i denne perioden med flere avganger både fredag, lørdag og søndag.

Se faktaboksen nedenfor for alle endringer i busstrafikken de kommende dagene:

Den nye Østensjøbanen

Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye den siste delen av Østensjøbanen, mellom Brynseng og Hellerud. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926, og den nye Hellerudtunnelen på 385 meter vil gi mulighet for høyere hastighet. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Nordstrands Blad har fulgt arbeidene med Østensjøbanen og byggingen av tunnelen tett, og har tidligere skrevet om at Østensjøveien stenges flere ganger i første kvartal i 2023.

Etter planen skal hele Østensjøbaneprosjektet være ferdig i september 2023.

– Vi gjør jo dette for en god sak. Ny fremtidig trase vil erstatte en strekning på Østensjøbanen som opprinnelig ble laget som trikketrasé for 100 år siden, sier prosjektleder Henning Johnsen.

Fakta om fornyelse av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner skal fornyes, blant annet med ny T-banetrasé og ny tunnel
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet 4. april i år
  • Den nye T-banetunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet
  • Høsten 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Kostnadsrammen for fornyelsen av Østensjøbanen er 970 MNOK

Sporveien