– Alt gikk etter planen da vi støpte nye Østensjøveien bru i starten av mars. Nå står brua trygt på egne ben, og vi kan rive forskaling og reis som var nødvendig i byggeprosessen, sier prosjektleder Henning Johnsen i Sporveien.

Det innebærer en ny kort periode med stenging av veien for biler og busser. Dette skjer fra natt til torsdag 30. mars, så du må finne en alternativ rute til jobben både torsdag og fredag denne uken. Arbeidene vil pågå utover helgen, og Østensjøveien åpnes igjen når arbeidene er utført.

– Det er litt vanskelig å si akkurat hvor lang tid arbeidet vil ta. Men vi er trygge på å ha fullført innen mandag morgen, sier Johnsen.

Bilistene får samme omkjøring som sist veien ble stengt under støpingen av brua. Men den gangen var veien også sperret for syklister og gående – slik blir det ikke denne gangen. Myke trafikanter vil kunne komme forbi i en passasje rett på siden av Østensjøveien. Du bør uansett beregne noen minutter ekstra, oppfordrer Sporveiens prosjektleder.

Traseen tar form

Når reisverket er nede, vil man for alvor kunne se den nye traseen som T-banen vil gå i, opp mot nye Hellerudtunnelen, forteller prosjektlederen.

– Kurvatur og stigning vil ved åpning til høsten være mye bedre tilpasset moderne T-banetog enn den gamle trikkelinjen fra 1920-tallet, og farten vil øke, sier prosjektlederen i Sporveien.

Det blir arbeider i påsken som også vil påvirke trafikken i Østensjøveien, men i mindre grad.

– ­Skjærtorsdag stenger vi ett kjørefelt i Østensjøveien for å støpe dekke på Bryn bru som ble heist inn i februar. Det er på en helligdag og vil berøre få reisende.

Det gjenstår noen få stenginger av Østensjøveien etter denne helgen. Blant annet må den gamle Østensjøveien bru ved rundkjøringen rives nærmere sommeren, noe som medfører stengning noen dager. ­

– ­Akkurat når det skal skje er ikke bestemt ennå, men vi gir beskjed til de reisende før det skjer.