Fotballen er den idretten som aller mest samler gutter og jenter i barneskolealderen. Kostnadene i seg selv er lave. Kommunen stiller med anlegg, og foreldrene er ubetalte trenere. Klubbdrakt, leggbeskyttere og noen påmeldingsavgifter på cuper er det meste som skal til, så i utgangspunktet burde det være en aktivitet som de aller fleste har råd til å la barna sine være med på.

Men så er det treningsavgiftene da. I Oppsal IF Fotball er de på omtrent 5000 kroner i året for de minste, i tillegg til medlemskontingent og dugnadsarbeid. Realiteten er at en god del av dette er sponsing for at A-laget skal ha trener på heltid. Andre klubber i bydelen har heldigvis langt lavere treningsavgifter. Men nå er det jo engang sånn at ungene vil være med i samme klubben som naboungene og klassekameratene, og da er det uaktuelt å reise fra Oppsal til Bøler eller Rustad for å trene.

Bydel Østensjø har vedtatt en plan mot sosial eksklusjon av barn fra familier med dårlig økonomi. Som en del av dette er det satt av midler til å dekke medlemskontingenter og treningsavgifter for unger som faller utenfor av økonomiske grunner.

Dette henviser heldigvis klubbene til på sine hjemmesider. Men idretten har selv et ansvar for å holde kostnadene nede sånn at de aller fleste ikke opplever at det er et økonomisk løft å la ungene sine delta. For disse pengene bør brukes på unger, og ikke til å betale for at Oppsal IFs A-lag skal ha trener på heltid

Nå er det et foreldreopprør på gang for å få senket treningsavgiftene for de yngste. Jeg oppfordrer medlemmer i Oppsal Fotball om å støtte opp om en inkluderende idrett for alle ungene som har lyst til å være med, og ikke bare for de som har foreldre med best råd.