Når kan man sykle i kollektivfeltet?

MOSSEVEIEN: Mens Mosseveien går rett frem, svinger gang- og sykkelveien ned mot og langs vannet før den tar en sving opp til Mosseveien igjen.

MOSSEVEIEN: Mens Mosseveien går rett frem, svinger gang- og sykkelveien ned mot og langs vannet før den tar en sving opp til Mosseveien igjen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med sin dom av 3. september skaper Høyesterett usikkerhet som gjør det vanskelig som syklist å vite når man kan benytte seg av kollektivfelt og når dette er lovstridig. I 2018 syklet Ivar Grøneng hjem fra jobb i kollektivfeltet i Mosseveien, men han ble stanset av politiet ved XY-bensinstasjonen og bøtelagt med begrunnelsen at han «ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom» når han syklet i kollektivfeltet uten å holde skiltet fartsgrense på 60 km/t da det dannet seg noe kø bak ham. Høyesterett har forkastet anken slik at lagmannsrettens fellende dom av Grøneng blir stående (HR-2020-1723-A).

Høyesterett dømmer som kjent i siste instans, men deres avgjørelse her kan fort stride med den allmenne rettsoppfatningen. Når syklister ved forskrift eksplisitt er gitt tillatelse til å benytte kollektivfeltene må man regne med at det i noen tilfeller kan føre til at trafikken bak forsinkes. Høyesterett mente at Grøneng i stedet skulle benyttet seg av gang- og sykkelstien som går langsmed Mosseveien her, selv om denne gangstien ikke akkurat er noen sykkelmotorvei slik vi som har brukt den godt vet. Motsetningen mellom juristenes og de vanlige folks oppfatning er i denne saken godt illustrert ved at de to lekdommerne i tingretten frifant Grøneng mot fagdommerens stemme.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening uttaler til NRK:

«Vi tror dette kan skape usikkerhet om hvor man kan sykle og ikke sykle. Vi er også redde for at noen bilister kan ta dommen til inntekt for at syklister ikke har noe på veien å gjøre og derfor viser mindre hensyn.»

Dette tror jeg Andersson har helt rett i. En nedkjølingseffekt ville være alvorlig ettersom økt bruk av sykkel er en av de viktige endringene som må til for å få kontroll med klimagassutslippene i norske storbyer. Derfor mener jeg at politikerne nå må på banen, og jeg oppfordrer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til å ta initiativ til en gjennomgang av Forskrift om kjørende og gående trafikk slik at syklistene kan få et mer forutsigbart regelverk å forholde seg til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags