(Østlandets Blad)

OSLO: Onsdag formiddag la regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029.

For en drøy måned siden lekket de forslaget. Da var ny E18 mellom Retvet og Vinterbro endelig inne i planen, etter at den i samferdselsetatenes utkast var forsvunnet fra den første planperioden.

Av prosjekter med lokal betydning er også Oslofjordforbindelsen og ny jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum en del av NTP.

Disse prosjektene er inne med midler i den første seksårsperioden:

* Den nye rutemodellen på jernbanen får totalt 9 milliarder i statlige midler. På sikt skal det bli avganger hvert tiende minutt til Ski.

* Sluttføring av Follobanen, til en verdi av 11,6 milliarder.

* Ny jernbanetunnel gjennom Oslo får 16,5 milliarder.

* E18 Retvet-Vinterbro ligger inne med 4,6 milliarder for hele perioden.

* Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen ligger inne med totalt 1,6 milliarder i midler. Det er satt av midler tilsvarende anleggskostnaden for bygging av nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen og firefeltsvei frem til E6 Vassum-krysset.

«Det er ennå ikke tatt stilling til endelig konseptvalg på Oslofjordtunnelen», står det i stortingsmeldingen.

Les den i sin helhet her