ØSTENSJØ: Utmerkelsen er et nordisk kvalitetsmerke for grønne områder. Kulturbyråd Hallstein Bjercke mottok utmerkelsen på vegne av Oslo kommune, ifølge presseinformasjon fra Østensjøvannets Venner.

Representant for dommerkomiteen, Maria Fall fra Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren, begrunnet tildelingen med at den nordiske dommergruppen hadde notert seg områdets mange kvaliteter.

LES OGSÅ: Nå skal Østensjøvannet endelig oppgraderes

Området brukes flittig

Området er ifølge dommergrupperepresentanten lett tilgjengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode, og området brukes flittig til blant annet mosjon, avslapping, naturopplevelser og undervisning.

Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØØV). De aktive i ØØV står blant annet for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av midler til naturformidlingsfasiliteter.

– Dommergruppen håper at Bymiljøetaten vil bruke den tildelte «Nordic Green Space Award» til å synliggjøre de verdier som ligger i Østensjøområdet Miljøpark, og at de fortsetter å arbeide med balansen mellom natur, kulturmiljø og rekreativ utfoldelse.

LES OGSÅ: Store flomskader i Østmarka

– Fremdeles mye ugjort

Kulturbyråd Hallstein Bjercke takket på vegne av Oslo kommune.

– Jeg er stolt av Østensjøvannet som en av byens grønne lunger, og denne utmerkelsen er en anerkjennelse av det arbeid som Bymiljøetaten og Østensjøvannets Venner har nedlagt.

- Jeg håper den vil være en inspirasjon til ytterligere å utvikle kvalitetene ved vannet. Østensjøvannet er av stor verdi for nærmiljøet, sa Bjercke.

Også Amund Kveim, mangeårig leder i Østensjøvannets Venner, uttrykte stor tilfredshet med utmerkelsen.

– Det har vært en lang prosess å få sikret området og komme i gang med forsvarlig skjøtsel. Mange frivillige har bidratt. Fremdeles er mye ugjort, og det er ønskelig at kommunen tar større ansvar for å sikre verdiene for kommende generasjoner, uttalte Kveim under arrangementet.

LES OGSÅ: Ljanselva gikk over sine bredder