Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse av Ullevål sykehus blir en helse-ulykke for Nordstrand

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ullevål er sykehuset til vår bydel. I disse koronatider går det under radaren for de fleste at sykehuset planlegges å rives og flyttes til trange tomter på Gaustad og Aker. I tillegg til å koste enorme beløp, vil det også begrense byens helsetilbud i årene fremover. Når selv medisinske fagmiløer er skeptiske, er det på tide å dra i nødbremsen.

Nordstrand KrF er meget bekymret for planene om å nedlegge Ullevål sykehus, og ber om et sterkere engasjement fra bydelens innbyggere og å engasjere seg i debatten. Planene vil sterkt påvirke våre helsetilbud i framtiden.

Forslaget om riving av Ullevål har vekket sterkt engasjement i lokallaget. Styret har vedtatt en uttalelse om å fortsatt bruke og videreutvikle Ullevål sykehus for fremtiden:

"Ullevål Sykehus er Nordstrand bydels sitt lokale sykehus. Videre utbygging av sykehusene i Oslo bør skje på Ullevål og Aker. Det er det mange grunner til:

  1. Tomten til Ullevål sykehus har plass nok og store muligheter for flere tiår framover. Den foreslåtte Gaustadtomten er allerede for liten ved oppstart og vil være fullt utnyttet etter få år.
  2. Nybygde sykehus som A-hus på Lørenskog og Kalnes ved Sarpsborg har vist seg å være for små fra «dag én». Det nye Oslo Universitetssykehus må derfor ha en fremtidsrettet kapasitet.
  3. Oslo får ikke mindre behov for sykehus i framtiden. Befolkningsveksten i Oslo vil i de kommende årene være så stor at det må sikres tilstrekkelig areal til sykehus som imøtekommer den økte befolkningen. Norge får i tillegg en aldrende befolkning med større behov for sykehustjenester.
  4. Den planlagte løsningen på Gaustad for å få til et stort nok sykehus på en liten tomt er å bygge i høyden og rive Universitetets «Domus Medikus». Dette bygget må erstattes ved at Helse Sør-Øst setter opp en ny bygning for en tilleggskostnad på rundt én milliard kroner. Er det riktig pengebruk?
  5. Å bygge i høyden på Gaustad frarådes av smittevernfaglige årsaker. Både erfaringen fra dagens pandemi og tidligere epidemier tilsier at byggene der pasienter med smittsomme sykdommer oppholder seg, bør være frittstående for at smittemulighetene skal minimaliseres. Denne muligheten finnes allerede på Ullevål.
  6. Erfaring fra andre større sykehusprosjekt er at det bør bygges slik at eksisterende drift påvirkes minst mulig. Dette blir ikke lett på Gaustadtomten. Her skal nybyggene legges til eksisterende sykehusbygg som skal være i bruk under byggeprosessen. På Ullevåltomten kan derimot utbyggingen skje uten at den kommer i konflikt med driften. Dette er en stor fordel fordi dagens sykehuskapasitet allerede er sprengt.

Nordstrand KrF støtter opp under å bevare, bruke og bygge videre på Ullevål sykehus for fremtiden!"